Personvernerklæring for Qualisoft AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Qualisoft samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger om hvordan Qualisoft samler inn, lagrer og behandler personopplysninger.


Kunde- og leverandøropplysninger

Qualisoft behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører og persondata/kundeopplysninger som blir innhentet i forbindelse med kurs, webinar og seminar

Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b).

Personopplysninger i forbindelse med markedsføring

Qualisoft behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter uten godkjennelse fra den registrerte.

Utsendelser per e-post

Abonnement på informasjon fra Qualisoft (Nyhetsbrev, Invitasjoner etc.) er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene du har valgt å abonnere på. For å kunne gjøre disse utsendelsene, er det nødvendig å registrere seg med e-postadresse og kontaktinfo. Disse opplysningene lagres i vårt CRM- og e-post system. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e-post. Qualisoft vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

Informasjon om potensielle kunder

Qualisoft lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene kan være hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre produkter og tjenester og koordinere dette markedsarbeidet. Potensielle kunder kan når som helst be om at persondata blir slettet. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.f (jfr EUs personvernforordning § 6.1f).

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene

På Qualisoft’ s nettsider www.qualisoft.no og loggføres informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som loggføres kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettsidene. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser.

Dette er informasjonskapslene vi bruker: 

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

Den registrertes rettigheter

Qualisoft’ s behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning, GDPR)

Rett til innsyn

Enhver har rett til å få vite hvilke opplysninger Qualisoft har lagret om den registrerte og hvordan personopplysninger behandles. Forespørsel om innsyn sendes til Personvern@Qualisoft.no

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom Qualisoft behandler personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, vil Qualisoft rette eller slette disse snarest mulig. Forespørsel om sletting sendes til Personvern@Qualisoft.no

Dataportabilitet

Den registrerte har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.  Forespørsel om dataportabilitet sendes til Personvern@Qualisoft.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til vår behandling av personvern vennligst kontakt Personvern@Qualisoft.no

 

 
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2021