No

Har din bedrift en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå. Alt tyder på at kravene for miljø og utslipp vil bli strengere i tiden som kommer; tiden er inne for å jobbe proaktivt, ikke reaktivt. I QualiWare har vi mulighet til å skape det helhetsbildet som kan være avgjørende for å lykkes med å implementere bærekraft som en helhetlig del av virksomheten. Dette gir mulighet til å lettere lokalisere negative fotavtrykk men også nye muligheter og positive håndavtrykk. Qualisoft inviterer til webinar om bærekraft som en integrert del av styringssystemet, hvor vi spesielt tar for oss - Hvordan din bedrift kan jobbe proaktivt og systematisk med bærekraft - Hvordan bærekraft kan bli integrert som en helhetlig del av din virksomhet for å dokumentere faktisk progresjon og skape en reell bærekraftsprofil Velkommen! Agenda TBA

Gratis
09.00-09.45
Ingen

Velkommen til webinar!

Gunn Kristine Notland
Grete Jevnaker Thomassen

Agenda