No

QualiWare som styrings- og kvalitetsystem

Si farvel til manglende oversikt og ineffektive prosesser. Med et styringssystem basert på QualiWare får du oversikten og innsikten du trenger for å ta gode beslutninger for hvordan virksomheten skal endres og utvikles.

Revisjoner blir både enklere og raskere samtidig som dere slipper å drukne i dokumenter og prosedyrer.

QualiWare brukes til:

 • Avvik- og forbedringssystem
 • Risikostyring
 • Samsvar med myndighetskrav
 • Prosessforbedring (mer effektive prosesser)

Produktbrosjyrer og teknisk dokumentasjon

Fordeler med QualiWares software:

 • Web-grensesnitt. Alle ansatte kan få tilgang via intranettet.
 • Tilgangskontroll – den enkelte får bare se det som er relevant for hans/hennes roller
 • Du kan modellere direkte i systemet, og det kan gjøres tilgjengelig for alle som trenger det like etter.
 • Beslutningstakere kan se, analysere og administrere alle aspekter av virksomheten gjennom ett brukergrensesnitt.
 • Ett verktøy for å måle og kontrollere gapet mellom hvordan virksomheter, prosesser, informasjon og applikasjoner ser ut i dag og hvordan de kan endres og utvikles i fremtiden.
 • Versjonsstyring og versjonskontroll.
 • Bruksstatistikk. Se enkelt hvem som bruker hva i systemet – så ser du om implementeringen fungerer

Enklere og raskere ISO sertifisering

Skal din virksomhet ISO-sertifiseres?
Den nye ISO-standarden har en risikobasert tilnærming som grunnlag for styringssystemet, og fremover er det planlegging og kontroll av endringer og omstillinger som vil bli vektlagt. Dette inkluderer også krav til endringer i prosessene.

Hvis du bruker verktøy som Visio og PowerPoint vil du oppleve store utfordringer når du skal gjennomføre endringer i prosessdiagrammer.

QualiWare har i mange år hatt denne ISO-funksjonaliteten klar, og tilbyr et objektorientert system som er enkelt å vedlikeholde og sørger for at din virksomhets ISO-sertifisering blir enklere og rimeligere. Ikke bare i år, men også i årene som kommer. 

Helhetlig programvare for alle typer kvalitets- og styringssystemer

QualiWare er et verktøy for prosessmodellering, organisasjonsmodellering, samsvars- og ansvarsbeskrivelse. Med QualiWare kan virksomheter drive kontinuerlig forbedringer samtidig som de ivaretar lover, forskrifter og standarder. Systemet sørger også for at den enkelte ansatte finner det de trenger for å utføre arbeidsoppgavene sine.

Med en dynamisk software, våre konsulenter og anerkjente metoder hjelper vi virksomheter med å ta gode beslutninger.  

Nærmere 200 større norske virksomheter benytter i dag QualiWare som sitt styringssystem. Blant dem er DNB, Statnett, Statens Vegvesen, Wintershall, SR-Bank og Helse Vest.

QualiWare - enabling positive change

QualiWare leverer en programpakke som bistår virksomheter må å skape innsikt og oversikt. 

Les mer hos QualiWare.com 

 

Mer informasjon:

Våre spesialiserte og sertifiserte konsulenter hjelper deg å lykkes
QualiWare benyttes også til virksomhetsarkitektur
Produktbrosjyrer og teknisk dokumentasjon
Bli en ressurs i din organisasjon – meld deg på kurs
Bli bedre kjent med programvaren hos QualiWare.com

 

Få strategisk og operasjonell beslutningsstøtte med virksomhetsarkitektur og prosessorienterte styringssystemer.
Programvaren QualiWare gir deg ett system for styring, kontroll og compliance.

Industrikonsernet Aarbakke AS
Terje Haugland
Business Management Systems:
Virksomhetens hukommelse – ett system for styring, kontroll og compliance.
Qualisoft image

Sider