No

Qualisofts kunder tar gode beslutninger slik at de når sine mål og realiserer gevinster.

Som Skandinavias eneste partner for det internasjonalt anerkjente kompetansesenteret BPTrends Associates, er alle våre konsulenter BPTrends-sertifiserte. Vi har dermed en metodikk som gir våre kunder en systematisk styring av alle prosesser, noe som gir din virksomhet høy ytelse og dokumentert gevinstrealisering.

Ansatte er virksomhetens største ressurs, og våre konsulenter jobber aktivt for å trekke ut informasjon om din virksomhet, arbeidsprosesser og kultur. Med spesialkompetanse til å formidle informasjon og kunnskap om din virksomhet sørger vi for at ansatte kjenner seg igjen i styringssystemene, gjør jobben sin riktig og blir aktive bidragsytere i organisasjonen.  

>> Våre konsulenter

Vi hjelper med oversikt og innsikt

Basert på dine utfordringer, ambisjoner og mål setter vi sammen et team som raskt realiserer gevinster. Gjennom vår utprøvde metode skaper vi oversikten og kompetansen du trenger for å ta gode beslutninger og drive endring, utvikling og kontinuerlig forbedring av din virksomhet.

Gjennom årene har vi bidratt til å gjøre en rekke store og komplekse organisasjoner prosessorienterte, effektive og omstillingsdyktige.   

>> Kundereferanser - slik skaper vi gevinster og resultater for våre kunder

Fra reaktiv til proaktiv:

 • Virksomheter som sliter med manglende oversikt, ineffektive prosesser, tidkrevende sertifiseringer eller IT-forvaltning kan få god hjelp av vår fremgangsmåte.
 • For virksomheter som i dag benytter seg av beste-praksis, men ønsker å ta neste steg har vi metodene som skiller deg fra de andre.
 • For deg som ønsker å gå fra beste-praksis til best-i-klassen, bidrar vi med virksomhetsinnovasjon og scenariotankegang som skaper helt nye forretningsmodeller.

Spesialkompetanse på styringssystemer

Si farvel til manglende oversikt og ineffektive prosesser. Med Qualisofts styringssystemer får din virksomhet et verktøy som ivaretar alle aktiviteter, applikasjoner, regler og krav.

Qualisoft leverer programvaren QualiWare, og kombinasjonen av software og konsulenttjenester gjør oss i stand til å følge kundene gjennom hele reisen - fra silobaserte og ineffektive systemer til et komplett styringssystem som hjelper deg med prosessforbedring, applikasjonsforvaltning, compliance og kontinuerlig forbedring.

Våre kunder realiserer gevinster: 

 • Vi hjalp Statoil med å kartlegge hele IT-parken, noe som resulterte i at de kunne sanere 500 applikasjoner som sparte dem 60 millioner årlige kroner i lisenser og driftskostnader.
 • For Wintershall Norge laget vi styringssystem og virksomhetsarkitektursystem. Det tyske hovedkontoret ser nå på hvordan de kan ta i bruk QuliWare i andre selskaper. 
 • Volvo Aero reduserte opplæringstiden fra 30 til 3 dager.
 • Sjukehusapoteka Vest fikk samordnet og koordinert viktige oppgaver på tvers av fire apoteker på fire lokasjoner.
 • Aarbakke har spart administrasjonskostnader tilsvarende 15-30 årsverk

Konsulenttjenester - Dette er vi gode på:

Som leverandør av QualiWare tilbyr vi tilhørende spesialiserte konsulenttjenester innen:

 • Virksomhetsarkitektur
 • Strategiimplementering og beslutningsstøtte
 • Prosessledelse og prosessforbedring
 • Etterlevelse av myndighetskrav, compliance
 • Kvalitetsledelse
 • Risikostyring
 • Applikasjonsforvaltning og forretningsbehov
 • Optimalisering av informasjonsstruktur
 • Prosjektledelse for våre kunder

Én av våre verdier er nærhet, og vi arbeider aktivt for å ha en nærhet til både kundene våre og markedene de operer i.

Om Qualisoft AS
Bli bedre kjent med våre konsulenter
Kontorer og lokasjoner

 

Qualisoft har et av Nordens mest komplette tjenestespekter innen prosessorientert virksomhetsstyring. Vi jobber aktivt for å skape intern beslutningsstøtte og positive endringsprosesser for våre kunder.  

Spesialiserte, sertifiserte konsulenter:
Vi skaper positiv forandring ved å utnytte teknologi og realisere menneskers potensial.
Qualisofts konsulenter

Sider