No

Denne sertifiseringen består av to deler, BPTA 101 som er én dag og BPTA 102 som er fire dager. Deltakere kan velge den ene eller begge deler i registreringsskjemaet.

Del 1: BPTA 101, Prinsipper for prosessledelse

Første dag av sertifiseringen består av et frittstående dagskurs, som også kan fungere som første dag av en andre BPM-sertifiseringer.

BPTA 101 gir en oversikt over og diskusjon av prinsipper, begreper og teknikker som kreves for å forvandle din virksomhet fra en tradisjonell, funksjonell organisasjon til en prosessorientert organisasjon. Kurset introduserer en systematisk tilnærming og omfattende metodikk for planlegging, overvåking, måling og håndtering av bedriftens forretningsprosesser. Det tar også for seg hvordan du går frem for ved omstruktureringer og forbedring av spesifikke prosesser.

Del 2: BPTA 102, Introduksjon til prosessmodellering, -analyse og -design

Andre del av kurset introduserer en systematisk tilnærming og omfattende metodikk for planlegging, overvåking, måling og håndtering av bedriftens forretningsprosesser.  Du vil lære å identifisere muligheter for å forbedre prosesser, samt øke din forståelse av roller og ansvar i prosessene. 

Sertifiseringen egner seg for alle fagfolk som arbeider med forretningsprosesser, strategisk planlegging, kvalitet og relaterte områder.

3 viktige ting du lærer:

 1. Å identifisere muligheter for forbedring av kritiske forretnings-prosesser.
 2. Hvordan måle ytelsen på viktige forretningsprosesser.
 3. Hvordan planlegge for aksept og implementering i hele organisasjonen.

NB: Maksimalt antall deltakere er 16 - registrer deg nå for å sikre deg plass.
 

Sagt av kunder: 
"Jeg ble kjent med BPM-metoden som prosjektleder i forbindelse med en forbedringspilot i Haugaland Kraft. Erfaringen med Qualisoft sin medvirkning i piloten, og den faglige tilnærmingen som løfter forbedringsarbeidet til nye nivåer, medførte at det ble høyaktuelt for meg som kvalitetsleder å ta dette kurset som også er en sertifiseringsordning. Selve kurset er høyintensivt med mye informasjon og læring, og krever et oppriktig engasjement. Takket være Qualisofts meget kompetente og dyktige kursholdere, ble dette ett av de kursene i livet som gir reell nytteverdi."
- Geir A. Molland, Quality Manager, Haugaland Kraft AS

Hva du lærer:

 • Hvordan du riktig analysere og omfang en forretningsprosess problem
 • Hvordan lage BPMN prosessflytskjema
 • Hvordan velge og bruke riktig verktøy og teknikker for å modellere , analysere, styre, måle og forbedre prosesser
 • Hvordan søke kreativ tenkning tilnærminger og design teknikker til prosessforbedring
 • Hvordan utvikle kritiske tiltak for evaluering av forretningsprosesser ytelse
 • Hvordan utvikle og anvende testing og validering metoder til ny prosess design

Hva du oppnår:

 • Forstå prinsippene og fordelene ved påvist analyse og design teknikker
 • Forstå hvordan å identifisere muligheter for forbedring av forretningsprosesser ytelse
 • Forstå roller og ansvar for folket i prosessen
 • Forstå hvordan å utvikle et felles språk for å beskrive forretningsprosesser

Praktisk informasjon

 • Alt kursmateriale og litteratur inngår, ingen forberedelser nødvendig innen kursstart. Lunsj er inkludert alle dager. 
 • DATO: 31. august - 4. september
 • PRIS: kr. 30 000,- (eller 6 000 for BPTA 101, 24 000 for BPTA 102)
 • ADRESSE: Tollbugata 24, Oslo
 • NB: Deltagelse på både del 1 og del 2 er obligatorisk for å oppnå sertifisering
 • Avbestilling av kurspåmelding etter 2 måneder før kursstart belastes med 50%. Avbestilling to uker før kursstart belastes 100%. 
 • Qualisoft kan avlyse kurs senest 1 måned før kursstart dersom færre enn 5 deltakere.

Qualisoft - Skandinavias eneste BPTrends Partner

Qualisoft er Skandinavias eneste partner for det internasjonalt anerkjente kompetansesenteret BPTrends Associates, og dette kurset bruker deres metodikk.

Les mer om sertifisering av BPTrends Associates

30.000,-
Monday, November 9, 2020 - Friday, November 13, 2020
09.00 - 16.00
Oslo

Velkommen til en komplett 5-dagers sertifisering som gir deg innsikt i strategiske, taktiske og operasjonelle vurderinger som inngår i et helhetlig rammeverk for prosessledelse.

Agenda