Sparer millioner med verdistrømsanalyser

Et pilotprosjekt for forbedring av arbeidsprosesser gir store besparelser for Haugaland Kraft. Nå står flere avdelinger i kø for å drive forbedringsarbeid. 

Case

Geir Molland er kvalitetssjef i Haugaland Kraft. Her deler han historien om hvordan prosessforbedring ble en etterspurt aktivitet i Kraftselskapet på Vestlandet.

- Da pilotprosjektet begynte å vise resultater, ble det en snakkis i organisasjonen. Det er nå et stort påtrykk for å ta del i forbedringsarbeidet. Vårt mål er å bidra til å løse de behovene som melder seg i organisasjonen, og vi er allerede inne i andre avdelinger ettersom bestillingene nå blir meldt fortløpende, forteller Molland. 

UTFORDRING

Styrke konsernets posisjon i en krevende og stadig mer konkurranseutsatt bransje​

Som kunde av Qualisoft og bruker av QualiWare siden 2005, tok Haugaland Kraft kontakt med Qualisoft våren 2016. Nettselskapet i konsernet, som er ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i regionen, skulle drive innsiktsfullt forbedringsarbeid og ønsket raske resultater.

- Vi var på jakt etter en metode som fungerer i praksis, og som gir økt prosesseierskap. Vi hadde et sterkt ønske om at de ansatte skulle være aktive deltakere i prosjektet, slik at de både ser og opplever forbedringsarbeidet. Vår intensjon var at det ville gi god drivkraft og motivasjon for prosjektet, forteller Molland.

Kraftbransjen har hatt utfordrende år. Oppsigelser og kostnadsbesparelser har satt sitt preg også på denne bransjen, men forbedringsarbeidet hos Haugaland Kraft har resultert i at det ikke snakkes om nedbemanning, men alternativ utnyttelse av kompetanse.

LØSNING

Gjøre de ansatte i stand til å drive systematisk prosessforbedring.

Den viktigste ressursen i forbedringsarbeidet hos Haugaland Kraft er de ansattes kunnskap, kompetanse og drivkraft. Kombinert med Qualisofts egenutviklede metode har kraftselskapet fått et slagkraftig verktøy som gir økt verdiskaping.

Seniorkonsulent i Qualisoft, Anna Eiken Stangeland, har vært prosjektleder og aktiv bidragsyter i pilotprosjektet.

- Ved å blande prinsipper fra LEAN og metodikken fra BPTrends Associates har vi i Qualisoft utviklet et eget konsept for integrert prosessforbedring. Resultatet er en metode som setter forbedringsarbeidet i rammer, som unngår suboptimalisering og tar hensyn til andre avdelinger og prosesser, forteller Stangeland.  

De som skal delta i en verdistrømsanalyse samles på et rom som er dekket av brunpapir, og bidrar aktivt til å modellere frem verdistrømmen til prosessen, alle dens aktiviteter, roller, underlag og system. Det gir et ende-til-ende perspektiv på tvers av avdelinger og interne siloer.

Verdistrømsanalysen har blitt godt mottatt hos Haugaland Kraft, og selskapet sertifiserer også eget personell til å drive arbeidet etter konseptet til Qualisoft.

- Det er ofte litt av en a-ha opplevelse med verdistrømsanalysen på brunpapir og post-it lapper. De ansatte blir mye mer aktive enn når vi modellerer på en PC. Metoden skaper et godt visuelt bilde for alle deltakere, det er synlig, enkelt og de kan peke og forklare. Det skaper rett og slett godt engasjement, forteller kvalitetssjef Molland som selv er sertifisert og deltar som fasilitator i forbedringsarbeidet.

Etter at prosessen er kartlagt på brunpapir, blir den dokumentert og forvaltet i styringssystemet som er basert på Qualiware. Ved å innlemme prosessene i styringssystemet sørger det for blant annet bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosessene. 

RESULTAT

Metode for millionbesparelser som blir etterspurt internt

Med hjelp av metoden og verdistrømsanalysen klarer Haugaland Kraft blant annet å avdekke problemer og utfordringer som hindrer flyt i prosessene. De finner blant annet systemer som ikke fungerer, feilregistreringer og unødvendig lang ventetid mellom aktiviteter. Hvert problemområde får et tiltak, og gis en tilhørende kroneverdi på det å IKKE gjøre noe med problemet. Dermed ble det tydelig at pilotprosjektet alene har gitt store årlige besparelser.

Prosjektet har synliggjort stort potensiale i tid og prosessoptimalisering. Molland nevner også et annet eksempel der tidsbruken per sak er redusert fra 130 minutter til 20 minutter. En vesentlig faktor i forbedringsarbeidet er bruken av både forbedrede, og nye dataverktøy. Digitalisering i prosessene er en vesentlig faktor når vi ser på nye og bedre løsninger.

- Vi har nå en metode for prosessforbedringer som vi har testet ut gjennom dette pilotprosjektet og andre forbedringsprosjekter. Det er blitt et verktøy som er anerkjent, som vi stadig videreutvikler internt,  og som gir resultater som er etterspurt av ledelsen. Forbedringsarbeidet blir omtalt som noe av det viktigste for selskapet fremover, og strategiplanen til konsernet sier at dette er et viktig arbeid, slår Molland fast. 

-----------------

Flere fornøyde kunder:

Qualisoft image

Bli en ressurs i egen organisasjon – meld deg på kurs

Med Qualisofts kurs og sertifiseringer får du den kompetansen du trenger for å aktivt delta i forbedringsarbeidet i din virksomhet.

Vi arrangerer kurs, workshops, frokostmøter og sertifiseringer som er åpne for alle.

Våre kurs
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022