Apply Sørco lanserte nytt styringssystem på kun 4 måneder

Det gikk kun fire måneder fra avtalen med Qualisoft ble signert til Apply Sørco lanserte sitt nye Management System – til svært gode tilbakemeldinger fra sluttbrukerne.

Case

Et oppdatert styringssystem med brukeren i fokus!

Apply Sørco implementerte våren 2014 et nytt forretningssystem fra IFS. Dette resulterte i endringer av våre interne prosesser og vårt gamle dokumentbaserte styringssystem. Apply Sørco valgte å implementere et prosessbasert styringssystem i stedet for å oppdatere det gamle. Det har vi ikke angret på, forteller Elin.

Elin Østbø Lunde, Kvalitets- og Risikosjef i Apply Sørco.

Bakgrunn

- Vi er et ganske stort og komplekst selskap med over 630 ansatte. Vi kjører større modifikasjons- prosjekter med hjelp og støtte av disse systemene så det er utrolig viktig at vi har robuste, lett tilgjengelige styringssystemer. Spisskompetanse på overordnet prosessforståelse var vi også på jakt etter, forteller Østbø Lunde.

Sukseskriteriene

 • Eierskap i ledelsen og ledelsens påtrykk nedover i organisasjonen
 • Leverandør og sparringspartner med spisskompetanse innen prosessledelse
 • Dyktige fasilitatorer som evner å stimulere til åpenhet, tillit og engasjement i workshops
 • Dyktig prosjektleder som evner å se helheten for leveransen

Løsningen etter 1. juni 2014

 • Prosessbasert styringssystem; QualiWare
 • Et styringssystem som gir bedre kontroll og oversikt.
  • Compliance, Risk, etc.
 • Et styringssystem som gir relevant og riktig tilgang til oppdatert styringsinformasjon
 • Et styringssystem som bidrar til effektiv prosjektgjennomføring
  • Forenklet og raskere prosjektoppstart
  • Reduserte kvalitetskostnader
 • Et styringssystem med høy brukervennlighet hvor brukeren er i fokus

- En konsulent fra Qualisoft kjørte en hel dags workshop med vår ledergruppe med fokus på overordnet prosessforståelse. Den skulle vise seg å bli en av de store suksessfaktorene for vellykket implementering av det nye prosessorienterte styringssystem fra Qualisoft.

Gjennom workshopen fikk vi spikret fast både verdikjede, alle ledelsesprosesser og støtteprosesser. Slik fikk vi det nødvendige eierskapet i ledelsen og ledelsens påtrykk nedover i organisasjonen om at dette er veien vi skal gå, forteller Elin.

Vi var jo allerede sertifiserte og hadde et bra styringssystem før men vi har tatt et kvantesprang i riktig retning ved å implementere et prosessorientert styringssystem modellert i QualiWare.

- Elin Østbø Lunde, Kvalitets- og Risikosjef i Apply Sørco.

 

Gevinstene

Apply Sørco har definert følgende overordnede målsetninger for dette prosjektet:

 • Erstatte eksisterende styringssystem med et prosessbasert styringssystem
 • Oppdatere eksisterende prosesser til å passe nye arbeidsprosesser etter implementering av IFS sin forretningsløsning
 • Oppnå bedre kontroll og oversikt med virksomheten gjennom tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon
 • Høy brukervennlighet og lav brukerterskel som gir økt effektivitet:
 • Lett å forstå og finne informasjon
 • Bedre opplæringsprosesser
 • Tydeligere roller/ansvar
 • Visualisering av regler, krav og hvordan disse blir møtt

Om Apply Sørco

 • Ingeniørselskap innen olje og gass
 • Har de senere år blitt en totalleverandør og spesialisert seg på modifikasjon av anlegg i drift med kjernekompetanse innen design og prosjektledelse
 • Hovedkontor i Stavanger og omsetning på 1,3 milliarder i 2013

Veien videre

Vi fortsetter arbeidet og samarbeidet med Qualisoft, om å bli et prosessledet selskap hvor de ulike virksomhetsområdene i konsernet med over 630 ansatte, skal kunne knyttes sammen i ett felles rammeverk.  Vi er svært fornøyde med Qualisoft, de har levert en løsning som innfrir og begeistrer!

-----------------

Flere fornøyde kunder:

Qualisoft image

Bli en ressurs i egen organisasjon – meld deg på kurs

Med Qualisofts kurs og sertifiseringer får du den kompetansen du trenger for å aktivt delta i forbedringsarbeidet i din virksomhet.

Vi arrangerer kurs, workshops, frokostmøter og sertifiseringer som er åpne for alle.

Våre kurs
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022