Innspilte webinarer fra Qualisoft

Webinar om GDPR - en naturlig del av ditt styringssystem

> Du kan se webinaret her

 

Qualisofts webinarserie om fremtidens styringssystemer.

Webinar 1: Ta kvalitetssystemet ut av blindgata

I dette webinaret går vi gjennom noen av de endringene som i dag preger mange kvalitets- og styringssystemer. Vi ser også nærmere på hva du kan gjøre for å løfte et reaktivt styringssystem til å ble et verktøy som lukker gapet mellom strategi og utførelse og som dermed bidrar til beslutningsstøtte.

 

Webinar 2: Kundereisene inn i styringssystemet

Lær mer om customer journey maps. I dette webinaret får du en god forståelse av hva en kundereise er, hva du kan bruke kundereise til, hvordan du analyser din virksomhet for å få til god endringsprosjekter.

 

Webinar 3: Business Capability Model

I dette webinaret lærer du mer om Business Capability Model. Blant annet hvordan du kan uttrykke strategien gjennom capabilities og hvordan disse henger sammen med resten av strukturen. 

 

Webinar 4: Modellering av automatiserte prosesser

De fleste as-is styringssystemer inneholder kun manuelle aktiviteter. Men hvor og hvordan skal du da beskrive de automatiserte aktivitetene? Svaret er QualiWare. 
I dette webinaret viser vi deg hvordan du med QualiWare enkelt kan beskrive de 3 nivåene for automatisering: RPA - Integrasjon - Helautomatisk.

Webinar 5: Informasjon om virksomheten - din mest verdifulle eiendel

Få kontroll over informasjonen om egen virksomhet - det forbedrer prosessene, gir et bedre beslutningsgrunnlag og kutter kvalitetskostnader. I dette webinaret lærer du blant annet hvordan du enkelt med QualiWare kan kartlegge informasjon for å analysere hvor du har forbedringspotensial, samt forene fagfeltene rundt informasjon og kvalitet til felles innsats rundt forbedring.

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2020