Industrikonsernet Aarbakke AS

"Vårt prosessorienterte styringssystem har hjulpet oss mot våre mål om å være best!" - Inge Brigt Aarbakke

Case

Aarbakke AS ble grunnlagt i 1918, da som  produsenter av hestesko. De første CNC maskinene ble installert i 1981 og hovedfokus ble den voksende olje- og gassindustrien. ISO 9001-sertifisert i 1994. I løpet av de siste årene har antallet av CNC-maskiner vokst til mer en 60 – største i Nord-Europa.

Aarbakke AS er i dag et av de ledende selskapene innen fremstilling av komplette produkter til olje- og gassindustrien. I tillegg til maskinering er materialer, sveis, NDT, montering, testing og dokumentasjon områder hvor Aarbakke AS er i fremste rekke.

Situasjonen:

Erling S. Skjevrak, Vice President, Quality & Planning, fortsetter: 

«Da jeg tok over som VP QA i 2009 var det stort potensiale for forbedring av Aarbakkes dokumentasjonssystem. Blant annet var HMS- og kvalitetsprosessene beskrevet i Word- og PDF-filer uten sammenhenger og øvrige knytninger. Dette er en ineffektiv og lite brukervennlig måte å beskrive en bedrifts prosesser på.  Det gir dessuten lite motivasjon i forhold til operativ bruk og kontinuerlig forbedring. Vi hadde derfor behov for et styringssystem som både var effektivt og enkelt, og som ville gi de ansatte eierskap til prosessene. QualiWare ble løsningen!»

Erling S. Skjevrak, Vice President, Quality & Planning

Hvorfor Qualisoft?

Qualisoft ble valgt som leverandør fordi de hadde en lokal tilstedeværelse, bransjekunnskap, et godt supportapparat og kunne gi god faglig støtte gjennom hele prosessen.

Vi bygget vårt prosessorienterte styringssystem basert på QualiWare fordi:

 • Det er enkelt å lære og bruke.
 • Gir god fleksibilitet til at vi kan lage hva vi vil.
 • Er rik på muligheter og knytter prosessmål, roller, kompetanse og risiko på en svært god måte.
 • Det er enkelt å publisere informasjonen ut og tilgjengeliggjøre den ovenfor medarbeiderne på iPad.
 • Det støtter opp under og er en forutsetning for at vi kan muliggjøre Lean tankegangen.

QualiWare tydeliggjør:

 • Hva skal gjøres
 • Hvem skal gjøre det
 • Når det skal gjøres

Med det egenutviklede styringssystemet Monza:engine som er basert på QualiWares prosessbeskrivelser, har Aarbakke realisert følgende positive forbedringer:

Medarbeidergevinster:

 • Merkbar oppgang i motivasjon, engasjement og stolthet fra de ansatte.
 • Ting gjøres bedre, smartere og mere effektivt.
 • Ført til en løsningsorientert kultur.
 • Et dynamisk og levende system som brukes aktivt av medarbeiderne.
 • Et verktøy som jobber for «oss» og som medarbeiderne har et eierskap til.
 • Hundrevis av forbedringsforslag blir sendt inn av medarbeiderne fordi de har et system som de har et eierskap til.
 • De ansatte setter seg raskere inn i sine oppgaver.
 • Bevisstgjøring og synliggjøring av risiko i «egne» prosesser og tiltak for å kontrollere risiko.
 • Styringssystemet gir struktur til bedre samspill og endringsvilje fra medarbeiderne og er en stabiliserende faktor.

Virksomhetsgevinster:

 • Besparelse på mellom 30-40 millioner kr.
 • Besparelser på administrasjonskostnader tilsvarende 15-30 årsverk.
 • Mere bevisstgjøring på å skape solide prosesser hvor detaljene blir bedre og bedre.
 • Styringssystemet støtter opp om at bedriften møter nye kundekrav på en god måte.
 • Gikk fra å ha et fokus på drifte og vedlike holde til å forbedre prosessene
 • Synliggjøring og bevisstgjøring av risiko har støttet opp under virksomhetens mål om nullskader, lite fravær, lite langtids fravær etc.
 • Styringssystemet fremhever kvaliteten i arbeidet som utføres og vekker tillit hos kundene som gir positive tilbakemeldinger.
 • Kvaliteten og leveringspresisjonen på arbeidet har gått opp etter at QualiWare ble innført som prosessorientert styringssystem.

Autodromo Nazionale di Monzaer
en racerbane som ligger utenfor Monza i Italia. Verdens dyktigste utøvere benytter Monza som representer høyteknologi, kompetanse, eff ektivitet og kontinuerlige forbedringer. Dette reflekterer prosessene og kulturen til Aarbakke.

Monza racerbane reflekterer prosessene og kulturen til Aarbakke.

 

-----------------

Flere fornøyde kunder:

Qualisoft image

Bli en ressurs i egen organisasjon – meld deg på kurs

Med Qualisofts kurs og sertifiseringer får du den kompetansen du trenger for å aktivt delta i forbedringsarbeidet i din virksomhet.

Vi arrangerer kurs, workshops, frokostmøter og sertifiseringer som er åpne for alle.

Våre kurs
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022