Samstemt eller ikke samstemt?

Det er spørsmålet dagens ledere bør spørre seg oftere.

De fleste ledere er bevisste på viktigheten av å samstemme virksomheten sin. De vet at strategi, kapabiliteter, ressurser og virksomhetens styringssystem bør jobbe sammen for å støtte opp om virksomhetens målsetning. Utfordringen er at de samme lederne ofte prioriterer ett av områdene framfor de andre. Dette er uheldig med tanke på at det som er utslagsgivende for virksomhetens resultat er hvordan områdene jobber sammen.

We’re loving it – McDonald’s
McDonald’s er et ofte sitert eksempel på en samstemt organisasjon. Mange har spurt seg hva som egentlig skal til for å kunne tilby hamburgere til over 1% av verdens befolkning på daglig basis. Kort fortalt er organisasjonen designet for å være effektiv. McDonald’s tilbyr et svært standardisert og skalerbart produkt og utøver en nærmest fanatisk oppfølging av prosesser og rutiner. Videre er organisasjonsstrukturen tuftet på streng arbeidsdeling, et formalisert og resultatdrevet hierarki og en sterk lagånd. McDonald’s produktsentriske forretningsmodell, hvor utnyttelse av stordriftsfordeler ligger til grunn, blir av mange utpekt som hovedårsaken til virksomhetens markedsposisjon.

Hva innebærer samstemthet?
Samstemthet innebærer å designe en virksomhets verdikjeder på en slik måte at de knytter sammen virksomhetens:

 • Formål – Hva den gjør og hvorfor den gjør det
 • Strategi – Planen som er lagt for å oppnå formålet
 • Kapabiliteter – Hva den må være god på for å utføre strategien
 • Ressurs og forretningsarkitektur – Strukturen og samspillet som former virksomheten
 • Styringssystem – Systemet som legger til rette for ønsket arbeidsutførelse, målstyring og effektiv ressursutnyttelse.

 

En verdikjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Som leder er det derfor viktig å spørre seg selv noen grunnleggende spørsmål om hvor samstemt organisasjonen man leder er. Eksempelvis: Hvilke produkter og tjenester tilbyr vi kundene våre og henger disse sammen med formålet vårt? Gjør eller tilbyr vi noe som ikke samsvarer med formålet? Hvem er kundene våre og hva etterspør de - i dag og i morgen? Hvem konkurrerer vi med og hva må vi gjøre for å skille oss ut fra konkurrentene våre? Har vi et styringssystem som legger til rette for den ytelsen vi trenger for å skille oss ut?

Grunner til mangel på samstemthet
I artikkelen «How Aligned is Your Organization?» peker Jonathan Trevor og Bary Varcoe på fire hovedårsaker til at virksomheter ikke er samstemte:

 1. Virksomhetens ledelse undervurderer betydningen av verdikjeder
  I mange virksomheter råder fremdeles det funksjonelle synet. I fokuset på struktur og avdelinger har man lett for å glemme at verdikjedene er de faktiske motorene for verdiskapning i organisasjonen.
 2. Ingen eier ansvaret for å sikre virksomhetens samstemming ende-til-ende
  Ulike grupper og individer har gjerne ansvar for ulike deler av verdikjedene som virksomheten består av. En slik ansvarsdeling gjør det vanskelig å sikre samstemming på tvers av virksomheten.
 3. Økt kompleksitet gjør samstemming vanskelig
  Å sikre samstemming er vanskelig. Vanskeligheten vil øke i takt med graden av operasjonell kompleksitet i virksomheten. Økonomisk teori tilsier at kompleksitet oppstår som et resultat av fire faktorer: Antall ansatte, antall kundegrupper og deres variasjon i forventninger, antall og ulikhet i produksjonslinjer og geografisk spredning. Større og differensierte virksomheter som opererer på tvers av landegrenser vil derfor være mer utsatt for mangel på samstemming.
 4. Skritt forveksles med fremskritt
  En samstemt organisasjon er et resultat av grundig analyse og diskusjoner, tid og ikke minst implementering av vanskelige endringer. Dette arbeidet kommer ofte i andre rekke etter alle de andre aktivitetene som daglig skal utføres i virksomheten.
   

Til tross for bevissthet om at virksomheter som er samstemte er mer tilpasnings- og konkurransedyktige synes ledere å velge kortsiktige resultater fremfor langsiktige gevinster. For å sikre langsiktige resultater oppfordrer Qualisoft dagens ledere til å spørre seg om hvor samstemte deres virksomheter egentlig er.

Vil du lære mer?
Den 3-6 april avholder vi kurs i forretningsarkitektur i Oslo. Her vil en av BPTrends Associates internasjonalt anerkjente instruktører gi innføring i de verktøyene du trenger for å sikre en samstemt virksomhet.

Videre har vår produktsjef Terje laget en webinar-serie om fremtidens styringssystem. På 5 x 30 minutter viser han hvordan du kan legge grunnlaget for en samstemt organisasjon i QualiWare.  

Vel møtt!  

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022