- Robotisering avhengig av grundig prosessanalyse

Hvis en prosess ikke er velfungerende i dag, vil heller ikke RPA fungere optimalt for denne prosessen. Det er ett av læringspunktene fra ny NHH-forskning på robotisering i DFØ.

Qualisoft har over lengre tid vært leverandør av styringssystem og rådgiver for prosesskartlegging og -forbedring i DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring).

Direktoratet har gjort en grundig jobb med å kartlegge og forvalte prosessene i et helhetlig styringssystem. I MAGMA-artikkelen "Robotisert prosessautomatisering i DFØ", trekkes nettopp grundig prosessanalyse frem som avgjørende for RPA-jobben som er gjort i DFØ.

QualiWare som prosessorienterte styringssystem

DFØ bruker QualiWare som sitt styringssystem, et styringssystem som kan vise koblingen mellom prosess og robot. Kombinasjonen med prosesser og roboter sørger for at DFØ ser alt som foregår i prosessen, noe som igjen gjør det enklere å effektivisere og forbedre.

- Når prosesser er kartlagt i styringssystemet kan vi se det store bilde helt ned til aktivitetsnivå. Dermed ble det enklere for DFØ å finne ut hvilke prosesser som lot seg best effektiviseres med RPA. Én av de største feilene ved effektivisering med RPA er å velge feil prosess, så er dette en stor fordel, forteller Fredrik Nag i Qualisoft.

Ser tydelige resultater

I MAGMA-artikkelen konkluderes det med at "RPA har bidratt til gevinster hva gjelder ressursbruk, tidsbesparelser og økt kvalitet på leveranser. […] I tillegg har RPA bidratt til ny kompetanse, økt interesse og engasjement for digitalisering blant medarbeidere og sågar kunder."

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022