Qualisoft ønsker robotene velkommen!

Qualisoft ønsker RPA velkommen inn i fremtidens styringssystem

Robotteknologiens raske utviklingstakt har skapt frykt for en nært forestående «robokalypse». Mange er redde for at roboter eller programvare designet for å utføre regelbasert arbeid (RPA) vil ta over jobbene våre. Qualisoft deler ikke denne frykten. Vi ønsker robotene velkommen inn i de prosessorienterte styringssystemene vi lager. Dette for å realisere flere gevinster for våre kunder.

Hvorfor ønsker Qualisoft robotene velkommen?
Qualisoft arbeider innenfor Business Process Management (BPM). Dette er en ledelsesfilosofi som fokuserer på effektivisering og forbedring av forretningsprosesser. RPA er en måte å automatisere arbeidsoppgaver og prosesser, sånn at medarbeidere får mer tid til å gjøre annet og mer verdifullt arbeid. BPM og RPA har derfor samme mål. Å strømlinjeforme forretningsprosesser slik at virksomheter får mest mulig ut av ressursene sine. Dette er grunnen til at vi anbefaler virksomheter som følger BPM-filosofien i sitt kontinuerlige forbedrings- og transformasjonsarbeid å inkludere RPA i oppgaven.  

Hvordan ønsker Qualisoft robotene velkommen?
Qualisoft modellerer virksomhetsprosesser i det markedsledende verktøyet QualiWare. Prosessmodelleringen foregår på ulike nivåer og med ulik grad av detaljering. På det høyeste og overordnede nivået er fokuset på virksomhetens ledelses-, kjerne- og støtteprosesser. Her er naturlig nok detaljeringsgraden lav. På lavere nivåer slik som arbeidsflytsnivået er målet å illustrere hvordan en gitt prosess utføres. Her er detaljeringsnivået høyere fordi man ønsker å vise hvem som gjør hva og i hvilken rekkefølge. Deretter følger automatiseringsnivået. Her er detaljeringsnivået høyt. Vi anbefaler å inkludere RPA på automatiseringsnivået. Dette for å kunne dokumentere robotenes arbeidsgang og samspill med mennesker og andre systemer, tastetrykk for tastetrykk. Slik kan virksomheter sikre seg oversikt og kontroll over informasjonsflyt, forretningsregler og teknologi.

Er du interessert i lære mer om hvordan RPA kan innlemmes og forvaltes i styringssystemer?

Vi har satt opp et webinar for deg den 16. februar 2018:

Modellering av automatiserte prosesser

 Vel møtt!

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022