Process Center of Excellence

kompetansesenter prosess Qualisoft

Et solid virkemiddel for effektivt prosessarbeid.

Dagens marked er preget av økt endringstakt og høyt fokus på innovasjon og automatisering. Helhetlig oversikt og innsikt i eksisterende prosesser er nødvendig for å unngå digitalisering av sub-optimale prosesser. I virksomheters arbeid mot økt prosessmodenhet vil opprettelsen av et Process Center of Excellence (PCoE) være et solid hjelpemiddel for å sikre strukturert prosessforbedring og bærekraftig gevinstrealisering.

Hva er et PCoE?
Et PCoE kan forstås som et kompetansesenter for prosess. Kompetansesenterets formål er å være en pådriver for tilrettelegging av effektiv prosessorientert virksomhetsutvikling.

Når bør man etablere et PCoE?
Virksomheter bør ta utgangspunkt i eget modenhetsnivå ved opprettelse av et kompetansesenter for prosess. Arbeider man i dag strukturert og systematisk med prosesser? Leverer prosessene forutsigbare resultater? Dette er spørsmål man bør stille seg før senterets etablering.

Hvordan bør et PCoE se ut?
Et PCoE kan ta ulike former. Det kan være alt fra desentraliserte nettverk til sentraliserte enheter med globalt prosesskoordineringsansvar. Det viktigste er ikke hvordan kompetansesenteret er satt opp, men heller at tjenestene og kompetansen som tilbys samsvarer med den enkelte virksomhetens modenhet og behov.

Et PCoE kan derfor tilby mangfoldige ytelser. Noen eksempler er: Utvikling og vedlikehold av prosessarkitektur, måling av prosessytelse og implementering av prosess- og endringsledelse.

For å sikre en holistisk tilnærming til prosessarbeidet kan kompetansesenteret også tilby tjenester knyttet til tekniske løsninger. Et helhetlig prosessorientert styringssystem som understøtter de ulike tjenestene vil bidra til å øke virksomhetens prosessmodenhet og prosessorientering. 

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan etablere et kompetansesenter for prosess i din virksomhet?

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022