INDUSTRI 4.0: Pandoras eske – eller uklart konsept?

Det sies at vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon. Men hva betyr dette egentlig, og hva vil det bety for bedrifter og deres operasjoner? Lise Lillebrygfjeld Halse ved Høgskolen i Molde gir noen svar her.

De to siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt begrepet «Industri 4.0» og beslektede begrep, som «Industrielt Internett» «Internet of Things» eller «Cyber Physical System (CPS)». 

Når usikkerheten er stor, er det lett å fokusere på det en opplever som kjent. Ofte innebærer det å forbedre og optimalisere allerede eksisterende prosesser. 

- De muligheter som Industri 4.0 og beslektede begreper gir lovnad om, innebærer imidlertid at en må tenke og designe produkt, prosesser og verdikjeder på radikalt nye måter. Om det kan betraktes som en fjerde industriell revolusjon vil kun ettertiden kunne berette, sier 

Les mer på Klikk.no - Logistikk & Ledelse

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022