Gartners tekniske pulsmåling på 2018

Qualisoft deler Gartners Tech trender 2018

Hvert år presenterer analyseselskapet Garner sin topp 10 liste over strategiske teknologitrender. Dette er strømninger Gartner mener har potensielt store innvirkninger på organisasjoner enten på forretningssiden, i IT-landskapet eller i forhold til kunder. Vi oppsummerer de 10 teknologiske trendene du må holde øynene åpne for i 2018.

Kunstig Intelligens

Artificial Intelligence (AI), eller Kunstig Intelligens (KI) som det gjerne kalles her til lands, er et felt innenfor datateknologi som har utviklet seg stødig siden 1960-tallet. I dag kjenner vi AI best som maskinlæringsalgoritmer. Disse kan gjøre datasystemer «intelligente» i den forstand at de kan løse avanserte problemer og lære av egne erfaringer.   

Interessen for AI er økende. I 2018 og frem mot 2025 er det forventet at dagens AI piloter og løsninger kommer til å bli mer avanserte. Med dette spår Gartner at AI vil bli pakketert i software og tjenester for å forbedre organisasjoners beslutningsgrunnlag, fornye forretningsmodeller og skape nye og bedre kundeopplevelser. 

Intelligente applikasjoner og analyser 

I takt med mer avansert AI forventes en fremvekst av intelligente applikasjoner og analyseverktøy. Disse vil gjøre organisasjoner i stand til å yte bedre i alle ledd, front-end så vel som back-end. 

Avansert analyse (augumented analytics) er et område i særlig vekst. 2018 utpekes til året hvor avanserte analyser vil endre organisasjoners informasjonssikkerhetslandskap,

Med vekst i bruken av intelligente applikasjoner vil viktigheten av en arkitektur som visualiserer avhengigheter og påvikning mellom applikasjonene, samt andre virksomhetskritiske elementer kun øke.

Intelligente ting

Tingenes internett (IoT) handler ikke om snakkende kjøleskap eller brødristere som kan riste værmeldingen på kneip-skiven. Det handler om å ta i bruk teknologi som AI og maskinlæring for å løse de problemene som opptar folk, bidra til effektivisering og øke verdiskapningen i organisasjoner.

Gartner spår 2018 som året hvor «alle» ting blir intelligente, slik som medisinsk utstyr, kjøretøy og droner. Etter hvert som de intelligente tingene tas i bruk kan vi vente oss at de begynner å samarbeide. Colaborative Internet of Things-løsninger, kjent som C-IoT, er noe å holde utkikk etter i 2018.  

Digitale Tvillinger

Kort fortalt er digitale tvillinger digitale gjenskapninger av reelle enheter / virkeligheter. Gjenskapningene har bedre ressursutnyttelse som mål da de brukes til å teste, simulere og optimere produkter og produksjon. 

I 2017 så vi digitale tvillinger av skip, bygninger og ikke minst byer. Gartner mener dette kun er begynnelsen på trenden:

«Over tid vil digitale representasjoner av så å si alle aspekter av samfunnet vårt opprettes». 

Cloud to the Edge

Edge Computing handler ganske enkelt om å plassere prosessor- og lagringskraft nærmere informasjonskilden. Ved å gjøre dette sikrer man økt kapasitet til det som trenger datakraft samtidig som man reduserer nettverkstrafikken på det øvrige nettet. 

Cloud og Edge Computing antas ofte å være konkurrenter av hverandre. Dette er ikke tilfellet. Gartner spår 2018 som et år hvor de to vil implementeres sammen i stadig større grad.

Interaktive Plattformer

Premissene for den tradisjonelle interaksjonen mellom mennesker og IT-plattformer har vært styrt av plattformene. Det vil si at brukere har lært og tilpasset seg teknologi. Dette vil trolig endre seg i takt med at IT-plattformene blir smartere. 

Gartner antar at det i årene fremover vil utvikles IT-plattformer som er i stand til å respondere på det sanselige slik som lyd, lys og lukt. Dette vil skape langt mer komplekse brukeropplevelser.

Oppslukende opplevelser 

Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR) vil endre måten mennesker oppfatter og samhandler med hverandre. Kort fortalt vil slike løsninger skape en mer sømløs overgang mellom det digitale og det virkelige og dermed smelte de to verdner sammen. 

Gartner spår at konkurransen om å skape oppslukende opplevelser så vidt har startet. 2018 vil kun være første runde i en mye lengre kamp om kundenes opplevelser.

Blockchain

Blockchain-teknologien er i stadig utvikling og Gartner mener det er en av teknologitrendene for 2018. Blockchain har skapt oppmerksomhet fordi teknologien gir mulighet til å gjøre transaksjoner uten nøytrale tredjeparter som verifiserer disse. 

Anvendelsesområder for blockchain som trolig vil utforskes nærmere i 2018 er revisjonsnæringen, ledelse av verdikjeder og ikke minst ulike områder innenfor offentlig sektor. 

Hendelsesstyring

Digitale forretninger er tuftet på en evne til å oppdage og utnytte forretningshendelser til egen fordel. Framveksten av AI og IoT gjør det lettere å identifisere og analysere viktige forretningshendelser. Det er trolig at stadig flere organisasjoner vil adoptere hendelsesstyrt tenkning som del av deres digitale forretningsstrategi.  

Continious Adaptive risk and trust 

Som det fremgår av denne teksten beveger vi oss mot et heldigitalt samfunn. Dette skaper et mer komplekst sikkerhetsbilde. Det er naturlig at bruken av mer sofistikerte metoder for risiko- og trusselvurderinger vil øke for å håndtere dette.

Innen 2020 regner Gartner med at 25% av alle nye digitale forretningsinitiativer vil ta i bruk den strategiske sikkerhetsmodellen CARTA - Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment. Dette mot kun 5% i dag. 

Qualisoft ser frem til å kunne bistå våre kunder med å skape proaktive styringssystemer og realisere gevinster i 2018, blant annet ved å ta i bruk og dokumentere teknologiene over. 

Visste du at Gartner har kåret QualiWare til en leder innen virksomhetsstyringssystemer, nettopp fordi det ivaretar de digitale og strategiske behovene til moderne virksomheter?

Les mer her

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022