– Endringsledelse er vanskelig av kun én årsak

Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth. Bilde hentet fra Oslo Business Forum.

Anita Krohn Traaseth har gjennomført store endringsprosesser i flere selskaper, blant annet i HP Norge og nå i Innovasjon Norge. Hun mener endringsledelse er vanskelig av kun én hovedårsak.

Dessverre viser forskning at mer enn 70% av endringsprosesser mislykkes. Kombinert med utfordringene vi står ovenfor i dagens marked med reduserte oljepriser, lave renter og svake økonomiske utsikter er endringsledelse mer aktuelt enn noensinne. For hele Norge.

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022