Dine meninger trengs til BPM Market Survey

Del dine tanker om hva som er viktig innen BPM-fagområdet.

Annenhvert år foretar BPTrends sin "BPM Market Survey" - en markedsundersøkelse om prosessledelse.

I undersøkelsen, som blir offentliggjort i januar 2020, ønsker de å lære mer om: 

  • Hvordan virksomheter definerer og bruker prosessledelse
  • Hvilke BPM-initativer virksomheter aktivt jobber med
  • Hvilke verktøyer og tjenester de bruker
  • Hvilke utfordringer og muligheter virksomheter møter, og
  • Hvilke planer virksomhetene har for prosessledelse i fremtiden 

BPTrends vil produsere en rapport som analyserer resultatene av undersøkelsen i januar 2020.  Rapporten dokumenterer endringer som har foregått innen  BPM-området siste årene og forutse trender som vil dominere fremover. Dette bør være obligatorisk lesing for alle som arbeider med prosessledelse, styringssystem og tilgrensede områder.

Vi i Qualisoft oppfordrer deg til å gi ditt bidrag.

Delta i undersøkelsen  >>

NYTT: egen seksjon om teknologi. 

I år har BPTrends invitert det anerkjente konsulentselskapet TEC til å evaluere en ny seksjon om "Software & Technology". 

Den nye delen av undersøkelsen gjenspeiler den økende betydningen av rollen til nye teknologier på BPM-markedet.
 

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022