Bygg grunnlaget for innovasjon gjennom en god operasjonell ryggrad

Lars Hyggen og Tore Rasmussen

Espen Swan-Rørvik

Å bidra til verdiskapning hos våre kunder er det som driver oss. Med en unik kombinasjon av kompetanse, metode og verktøy har Qualisoft i over 25 år hjulpet virksomheter med å ta gode beslutninger og sikre en god verdiskapning.

Konsulentselskapet Qualisoft har i en årrekke hjulpet virksomheter med å få full oversikt i virksomheten, ved å visualisere hvordan strategi, prosesser, teknologi og andre elementer henger sammen. Dette gjør de med én helhetlig løsning for virksomhetsstyring.

 

Lars Hyggen

Lars Hyggen, salgssjef i Qualisoft Foto: Espen Swan-Rørvik

– Med en enkel og rask tilgang til informasjon om egen virksomhet tilbyr Qualisoft metoder og verktøy som gir deg full oversikt og ikke minst kontroll over hvordan de ulike virksomhetskomponentene påvirker hverandre dersom endringer iverksettes enten på strategisk nivå eller på mer detaljert operativt nivå, forteller salgssjef i Qualisoft, Lars Hyggen. 

Få full oversikt

Et viktig premiss for å lykkes med digital transformasjon er at man har det vi kaller en god operasjonell ryggrad, som igjen forutsetter at man har oversikt og forståelse over den helhetlige virksomhetsarkitekturen.

– For å sikre en god operasjonell ryggrad er virksomheter blant annet avhengig av å ha et fullverdig ende-til-ende perspektiv på verdikjede, støtte- og styringsprosesser, sier Hyggen.

2-4-2048x1022.jpg

Ved å visualisere hvordan organisasjon, arbeidsprosesser, IT-systemer, teknologi og andre ressurser henger sammen, jobber Qualisoft derfor for at du skal få grunnlaget til denne ryggraden, og dermed oversikten og innsikten du trenger for å ta gode beslutninger og drive endring, utvikling og kontinuerlig forbedring av din virksomhet.

– Vi ønsker at du med dette skal få en full oversikt, både over dagens situasjon, men også et veikart for å nå ønsket fremtidsbilde, sier Hyggen.

Legg grunnlag for kvalitet og innovasjon

Mange virksomheter sliter med at det ikke er klart hvem som har ansvar for hva, og at det heller ikke er en standardisert metode eller arbeidsmåte for hvordan noe skal gjøres.

Når man har etablert en helhetlig virksomhetsarkitektur og en god operasjonell ryggrad er det langt enklere å drive innovasjon gjennom nye produkter, tjenester og leveransemetoder.

– I tillegg til å sikre at alle i bedriften jobber sikkert og effektivt og at oppgavene gjøres på samme måte uavhengig av hvem som utfører de, har vi også bygget en god grunnmur for å drive produkt- og tjenesteutvikling, sier Hyggen.

Identifiser og realiser effektivitetsgevinster

Ved å rydde opp og få alt inn i et system blir det også enklere å avdekke muligheter man tidligere ikke var klar over.

– Qualisoft sine løsninger gjør det enklere å dokumentere hvordan de ansatte jobber mot konkrete mål og tydeliggjør ansvar, helt fra strategi til gjennomføring. Dette fører til økt effektivitet og gjennomføringskraft, og gjør det enklere for alle å dra i samme retning, sier Hyggen.

greteoj.jpg
Foto: Espen Swan-Rørvik

Det åpner også for at man i større grad får tatt i bruk kompetansen som allerede ligger i virksomheten og legge til rette for smartere samhandling.

– Når man får innsikt i hvordan virksomheten produserer leveranser, enten det er produkter eller tjenester, kan man enklere identifisere effektivitetsgevinster, forbedringsforslag og fremtidige muligheter, avslutter Hyggen.

 

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022