Beyond compliance med fremtidens styringssystem

modell av Fremtidens styringssystem. Qualisoft og QualiWare

Det holder ikke lenger å være i samsvar med lover og regler. Virksomheter må gå lengre enn det. De må gå beyond compliance.

Fra samsvar til konkurransefortrinn

Vi er overbevist om at virksomheter som tenker lengre enn neste revisjon raskere klarer å tilpasse seg fremtidens endringer. Dette er virksomheter som ser på det å etterleve lover og regler som et konkurransefortrinn.

Det er organisasjoner som vet at oppdaterte prosesser og en organisasjon som er dyktige på risikostyring og internkontroll gir bedre styring og forutsetninger for å ta smarte beslutninger i fremtiden.

Gratis seminar 28. november: Digitale forretningsmodeller må forvaltes i styringssystemet

Med styringssystemer fra Qualisoft får du innsikt og oversikt. Når du har relevante data om fremtiden kan du ta gode beslutninger om kvalitet, risiko, strategier og prosesser. Alt i ett helhetlig prosessorientert styringssystem.

Det ligger mye god data i kvalitets systemene, og med det rette verktøyet skal det ikke mye innsats til for å løfte et vanlig kvalitetssystem til å bli det som Gartner kaller et “Business Operating System”.

Gjort riktig, kan mange av dagens kvalitetssystemer løftes til å bli et forretningskritisk verktøy som lukker gapet mellom strategi og utførelse.

Relatert: Fast track til GDPR med Qualisofts 5-stegs-modell
 

På tide å tenke nytt om kvalitetssystemer

Problemet med mange av dagens kvalitetssystemer er at de er for operative.  De fokuserer på å “gjøre tingene riktig”.  Fremover vil grensene mellom fysiske og digitale måter å gjøre ting på stadig hviskes ut. Da vil det bli viktigere å “gjøre de riktige tingene”.

Hvordan kan virksomheter være innovative, kundefokuserte og “outside-in” når de har verktøyer som bare dokumenterer fortiden? Det er på tide å tenke nytt om kvalitetssystem!

Business Operating System - fremtidens styringssystem, fra Qualisoft

Små systemer rekker ikke i lengden

Mens det finnes en rekke små, isolerte og enkle kvalitetssystemer som dokumenterer as-is, er QualiWare et levende system som bygger grunnmuren for din videre digitalisering og effektivisering.

Med QualiWare får du et verktøy som har sporbarhet fra strategi til utførelse, fra innovasjon til digitalisering. Du får total bildet over hvordan alt henger sammen, både i fortid, nåtid og i fremtiden.

Slutt å styre etter bakspeilet – se inn i fremtiden med QualiWare

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022