Kortere vei fra strategi til styring med Sykehusbygg - visualisert i QualiWare

FULLTEGNET. Gratis strategiseminar: Hvordan gjør Sykehusbygg veien fra strategi til styring kortere? 

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 13.00 - 15.00

Agenda

FULLTEGNET. Lær hvordan Sykehusbygg visualiserer og operasjonaliserer virksomhetsstrategien i styringssystemet QualiWare. 

NB: Seminaret er fulltegnet og stengt for påmelding. 

-----

Velkommen til gratis strategiseminar 3. oktober

Sykehusbygg HF har det siste året arbeidet med å visualisere og operasjonalisere sin virksomhetsstrategi i styringssystemet. Målet har vært å etablere en struktur for å fatte strategiske beslutninger, med et bevisst forhold til virksomhetens strategi og definerte mål. 

Bakgrunn for arbeidet Sykehusbygg har gjort:

I 2018 ble erfaringsrapporten fra Program for bedre styring og ledelse i Staten publisert. Rapporten peker på at økte forventninger fra brukerne, samt krav til effektivisering fordrer nye løsninger for virksomhetsstyring. Kort oppsummert må «Styring, ledelse, samordning, bruk av IKT og beslutningsprosesser håndteres i sammenheng». Dette for å sikre økt gjennomføringskraft og skape synergier.

Foredragsholder

Til strategiseminaret kommer leder for utviklingsprosjektet Standardisert og helhetlig arbeidsmetodikk i Sykehusbygg KF, Kenth Hårsaker. Han er spesialrådgiver for virksomhetsarkitektur i Sykehusbygg, og tidligere Qualisoft-ansatt. Han kan dermed gi en grundig beskrivelse av hvordan verkøyet har vært instrumentelt i å drive arbeidet med å visualisere strategiarbeidet. 

I møtet får du vite mer om: 

 • Hvorfor Sykehusbygg HF har valgt å dokumentere virksomhetsstrategien i styringssystemet
 • Hvordan Sykehusbygg har valgt å operasjonalisere sin virksomhetsstrategi
 • Veien videre i arbeidet med å etablere et smidig og operativt styrings- og ledelsesverktøy
 • Hvordan QualiWare støtter opp om dette arbeidet…

Vel møtt!

Flere arrangementer:

  An introduction to QualiWare X – the complete Smart Architecture & Smart Management tool for Business Analysts and Enterprise Architects. 

 • Sted: webinar
 • Dato:
 • Klokken: 15.30 - 16.30
 • Link

  FULLTEGNET. Lær hvordan Sykehusbygg visualiserer og operasjonaliserer virksomhetsstrategien i styringssystemet QualiWare. 

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 13.00 - 15.00
 • Link

  Velkommen til en komplett 5-dagers sertifisering som gir deg innsikt i strategiske, taktiske og operasjonelle vurderinger som inngår i et helhetlig rammeverk for prosessledelse.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 16.00
 • Link

  FULLTEGNET.

  Velkommen til en komplett 5-dagers sertifisering som gir deg innsikt i strategiske, taktiske og operasjonelle vurderinger som inngår i et helhetlig rammeverk for prosessledelse.

 • Sted: Stavanger
 • Dato:
 • Klokken: 0900 - 1600
 • Link
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2019