No

TOGAF

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) er et rammeverk for virksomhetsarkitektur som bistår din virksomhet med en metode for design, planlegging, implementering og styring av en virksomhetsarkitektur.
Gå til Togaf

BPTrends Associates

BPM metoden fra BPTrends Associates er en komplett og integrert metode for BPM / Prosessledelse og adresserer både virksomhets-, prosess og implementeringsnivået. Metoden er systematisk og passer for alle typer av virksomheter. Metoden er praktisk rettet og ikke av teknisk art.
Besøk BPTrends Associates

ISO 9001

ISO 9001 standarden for kvalitetssystemer er en svært benyttet veileder for å hjelpe firmaer å møte kundekrav og andre interessenters forventninger. Den er ofte den første standarden virksomheter går mot når de skal sertifisere at de har kontroll på måten de arbeider på og at de møter markedets forvetninger.

Visit: http://www.iso.org/iso/iso9001_revision

EA3 Cube

EA3 Cube er en virksomhetsarkitektur metode som knytter Strategi + forretning + teknologi med et forretningsdrevet fokus. Metoden støtter opp om virksomhetsplanlegging og beslutningstaking for en hel virksomhet.

Visit homepage

BPMN

Business Process model and Notation (BPMN) er i dag en svært ofte benyttet notasjon og veileder for å forstå og skape gode modeller som beskriver prosesser.

Visit homepage

PMI

PMI (Project Management Institute) leverer metoder for prosjektledelse og styring. PMI er satt opp basert både på erfaring og akademisk tilnærming og er internasjonalt anerkjent

Visit www.pmi.org

ArchiMate

ArchiMate en åpent og uavhengig modelleringsnotasjon benyttet i virksomhetsarkitektur for å beskrive, analysere og visualisere relasjoner mellom forretningsdomener.

More about ArchiMate

UML

Unified Modeling Language er en modelleringsnotasjon benyttet av løsningsarkitekter innenfor IKT. Den er ofte benyttet som en standard måte å visualisere designet av et system.

Visit www.uml.org

For en rekke virksomheter benytter vi også andre standarder for virksomhetsarkitektur som OIOMODAF og DODAF. QualiWares verktøy støtter opp om de fleste internasjonale notasjoner og rammeverk for virksomhetsarkitektur.

Vi benytter oss også av en rekke andre standarder og hjelper våre kunder å skape gode systemer som hjelper dem å nå sine mål.

Vi støtter og benytter oss av følgende internasjonale standarder og metoder:

Pages