No

Det har vært stor fokus på effektivisering av virksomheter gjennom innovasjon og digitalisering de siste 5-10 årene. Oversikt, kontroll og synliggjøring av digitaliseringstiltak, både planlagte og implementerte, i sammenheng med øvrige bestanddeler (strategi, prosess, applikasjon, organisasjonsenhet etc.) kan gi store gevinster for din virksomhet. I QualiWare har vi mulighet til å etablere modeller og relasjoner for å sikre god integrasjon av RPA og digitalisering i styringssystemet.

Qualisoft inviterer til webinar om RPA og Digitalisering integrert i styringssystemet, hvor vi bl.a. tar for oss

  • Sentrale begreper innen digitalisering
  • Relevante caser
  • Eksemplifisering gjennom Qualiware
Gratis
09.00-10.00

På hvilken måte klarer din virksomhet å utnytte digitaliseringsmuligheter? Hvor godt er RPA (Robotic Process Automation) og digitalisering integrert og synliggjort i styringssystemet?

Odd Børge Jensen

Agenda