No

 

Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. 

Dersom en kritisk situasjon oppstår i virksomheten kan en kontinuitetsplan hjelpe til med å minimalisere konsekvensene. 

Hege Aamodt
Axel Aarstad

Pages