No

Qualisoft modellerer virksomhetsprosesser i det markedsledende verktøyet QualiWare. Prosessmodelleringen foregår på ulike nivåer og med ulik grad av detaljering.

  • På det høyeste og overordnede nivået er fokuset på virksomhetens ledelses-, kjerne- og støtteprosesser. Her er naturlig nok detaljeringsgraden lav.
  • På lavere nivåer slik som arbeidsflytsnivået er målet å illustrere hvordan en gitt prosess utføres. Her er detaljeringsnivået høyere fordi man ønsker å vise hvem som gjør hva og i hvilken rekkefølge.
  • Deretter følger automatiseringsnivået. Her er detaljeringsnivået høyt. Vi anbefaler å inkludere RPA på automatiseringsnivået. Dette for å kunne dokumentere robotenes arbeidsgang og samspill med mennesker og andre systemer, tastetrykk for tastetrykk. Slik kan virksomheter sikre seg oversikt og kontroll over informasjonsflyt, forretningsregler og teknologi.

Slik tenker Qualisoft om roboter og RPA

 

Se webinar: Modellering av automatiserte prosesser

De fleste as-is styringssystemer inneholder kun manuelle aktiviteter. Men hvor og hvordan skal du da beskrive de automatiserte aktivitetene? Svaret er QualiWare. 
I dette webinaret viser vi deg hvordan du med QualiWare enkelt kan beskrive de 3 nivåene for automatisering: RPA - Integrasjon - Helautomatisk.

 

RPA beskriver teknologier som brukes til å automatisere forretningsprosesser og operasjoner. en RPA (Robotic Process Automation) sover aldri, gjør null feil og er alltid raskere. RPA leverer dermed direkte lønnsomhet samtidig som det forbedrer nøyaktigheten i hele forretningsenheten.

Tore Rasmussen
RPA modellering
RPA beskriver teknologier som brukes til å automatisere forretningsprosesser og operasjoner. en RPA (Robotic Process Automation) sover aldri, gjør null feil og er alltid raskere. RPA leverer dermed direkte lønnsomhet samtidig som det forbedrer nøyaktigheten i hele forretningsenheten.
Qualisoft tror på robotene

Pages