No

Hva er kapabilitetsmodellering?

Kapabiliteter, sett fra et forretningsståsted, beskriver hva en virksomhet skal ha evne til å gjøre. I motsetninger til forretningsprosesser som beskriver hvordan arbeid skal utføres er altså kapabiliteter mer stabile.

Kapabilitetsmodeller egner seg derfor til planlegging og diskusjoner på en annen måte enn forretningsprosesser. Hvordan vi arbeider endrer seg i mange virksomheter hyppig, men hva de må ha evne til å gjøre endrer seg sjeldent. Tenk over egen virksomhet – på et overordnet nivå gdriver virksomheten med helt andre ting enn før? Sykehus, skoler, oljevirksomheter, banker med flere er forbausende stabile i dette. Men hvordan vi åpner bankkontoer, leter etter olje og gass, behandler pasienter kan ha endret seg svært mye.

 

Navngiving

En god praksis på Kapabiliteter er å navngi dem passivt. Mens en forretningsprosess kan hete Rekruttere medarbeider kan kapabiliteten hete Rekruttering. Vi forstår av ordet Rekruttering at det kan innbefatte mye mer. Forretningsprosessen er med å gi oss denne kapabiliteten, men når vi snakker om Rekruttering omfatter det også trolig vår evne til å tiltrekke oss de rette personene. På samme måte kan vi snakke om Risikostyring som en kapabilitet, men i enhver virksomhet vil det å håndtere og styre risiko være innebygget i svært mange forretningsprosesser. Altså det er mange prosesser som er med å gi vår evne til Risikostyring.

 

Et felles språk

Kapabiliteter gir flere fagmiljøer et felles forretningsspråk som de kan planlegge ut fra. Det vil være naturlig å koble både IT applikasjoner, Informasjon (rapporter, dokumenter etc) og Data til dem. Fordi vi kan si at uavhengig av hvordan vi utfører noe så vil vi trenge noe bestemt data, ha input eller produsere noe output og benytte noen bestemte IT applikasjoner for å oppnå noe. Da har vi et veldig godt grunnlag før vi det hele tatt former våre prosesser (som kanskje ikke er like dersom vi befinner oss mange steder hvor arbeidet må utføres forskjellig).

Kapabiliteter er også gode for strategiske diskusjoner. Hvis vi forenkler strategi i denne sammenheng med at vi må ta noen valg (vi kan ikke gjøre alt) så gir de et godt diskusjonsgrunnlag. Et felles kart.

 

Eksempel

Under et forenklet kart for en virksomhet som produserer noe. Der må de ha mange evner.

kapa1.png

Ledelsen vil kanskje si at noen kapabiliteter er viktig for den gjeldende overordnede strategien (markert med rødt og oransj) (modell 1), mens IT avdelingen benytter samme kart for å si hvor forretningen klager over dårlig støtte fra de IT applikasjonene de har i dag (modell 2) og til slutt har man en oversikt over hvilke prosjekter som kjøres for å skape forbedring og ser at det gir et annet bilde (modell 3). Til sammen gir dette oss et enkelt bilde til å diskutere GAP’ene at vi kjørerprosjekter om ikke helt er i samsvar med hverken strategi eller hvor forretningen klager over dårlig IT-støtte. Gjennomfører vi feil prosjekter? Kjør diskusjon!

kapabilitetetsodellering_2.png

(modell 1 – ledelsens utvalgte plasser strategisk)

kapabilitetetsodellering_3.png

(modell 2 – hvor forretningen sier de ikke har god nok IT støtte)

 

kapabilitetetsodellering_4.png

(modell 3 – hvor kjører vi forbedringsprosjekter))

Kapabiliteter har derfor mange nytteområder.

Skal vi kjøpe inn nye IT applikasjoner som vi ikke vet hva de skal forbedre oss i?

Hvis vi har dårlig datakvalitet – hvor vil det treffe våre evner?

Gjennomfører vi de rette prosjektene i forhold til strategien?

 

Dette var en kort introduksjon til kapablitetsmodellering og hvilken nytteverdi.

Ta gjerne kontakt med oss for å lære mer!

Kapabilitetsmodellering gir fantastiske muligheter til å gjennomføre god planlegging sammen og foreta strategiske valg. Det er ofte forvirrende å vite forskjellen mellom en kapabilitet og en forretningsprosess. Vi gir deg en kort introduksjon til dette, og hvilken verdi kapabilitetsmodellering gir – som ikke du finner like god støtte i andre metoder.

Terje Haugland

Pages