No

Modelleringsverktøy – gjør gråstein om til gull!

Nå skal vi gå igjennom 3 utfordringer de enkle arbeidsmetodene gir, og hvordan modelleringsverktøy gjør denne gråsteinen om til gull!

 

Kommunisering

Når man har gode modeller så vil man dele dem. Kanskje legges filene på en q: disk, i sharepoint eller legges inn i et hvelv som når prosjektet er slutt skal senkes i havet og ingen kan finne noe igjen.

Når man har lagt ned mye arbeid vil man kommunisere og bruke dette.

QualiWare gjør at man får en egen web-portal hvor modellene med tilhørende informasjon er tilgjengelig. Og når modellen oppdateres, ja så oppdateres denne portalen automatisk.

Ikke bare er modellen oppdatert, men systemet kan sende varslinger, du kan søke i innhold, sortere og behandle, koble modeller sammen med mer! Modellen er ikke lengre bare for seg selv, den henger sammen med andre, og da får man enda bedre kommunikasjon om hvordan virksomheten henger sammen!

Skulle du så ha behov å ta det ut i papirform, ja så er det utskriftsmuligheter selvsagt.

 

Endringer

Dette er den mest typiske problemstillingen. Noe skifter navn! I power point og andre må man lete over alt til hvor man har plassert det som skifter navn. En rolle kan være benyttet i mange modeller over proseser og ansvar. Finner du alle? Bommer du har du ikke implementert bedre kommunikasjon med kontinuerlig forvirring med at ting er og betyr forskjellig. Tungt manuelt arbeid kombinert med dårligere kommunikasjon var jo ikke det man ønsket!

I QualiWare kan alle bidra gjennom web-leseren og gjøre endringer. Og qualiWare er objektorientert! Det betyr at om du har plassert et objekt (eks en rolle) uten plass, eller linket til den, ja så endres alle steder den er brukt på engang! Tenk så effektiv! Og ikke minst – du får løst problemet med kommunikasjon.

 

Analyser

Så kommer det virkelige gullet. Det er håpløst å analysere i word og power point. I QualiWare henger alt sammen, og man kan analysere.

I hvilke prosesser er rollen benyttet? Hvor i virksomheten treffer denne endringen av denne loven? Hvis vi tar bort denne applikasjonen – hva er konsekvensene? Hvilke prosjekter arbeider for å forbedre hva i virksomheten?

Når alt henger sammen, endringer oppdateres automatisk på tvers så har du plutselig et kjempe grunnlag for å analysere og bruke tiden på å forbedre virksomheten fremfor å sitte med et headset på og manuelt vedlikeholde data.

 

QualiWare – et modelleringsverktøy som er din medhjelper

QualiWare har den fordelen at det ikke er låst til en liten metode. Dette kan du benytte om du arbeider med LEAN, TOGAF, strategi, samsvar med lover og regler med mer. Gjennom en web portal kan alle eksperter bidra med sin kunnskap og styre endringer og dokumentere dem. Når alle jobber sammen om dette fremfor i sine egne siloer får man en portal som får hele virksomheten med i forbedring.

Den tar all den kjedelige informasjonen og modellene som alene er gråstein til å være gull-verdt!

Så om din virksomhet i dag gjør nesten hele jobben med all gråsteinen – ta kontakt med oss så skal vi sammen se hvordan vi får ut gull for din virksomhet!

I dag benytter mange virksomheter Power Point, Visio, Word, og PostIt lapper for å modellere hele eller deler av virksomheten. Det kan skje i styringssystemer, virksomhetsarkitektur, prosessforbedring, prosjekter med mer, ja over alt!

Ja, modellering – det å skape visuelle bilder av hvordan noe henger sammen og fungerer er en glimrende måte å skape felles forståelse på og det er enkelt!

Hvorfor skal man da ha et modelleringsverktøy? Jo, fordi når man har gjort nesten hele jobben er det synd å gå glipp av de store verdiene slike verktøy gir!

Det er som en alkymist som gjør gråstein om til gull!

Pages