Hvorfor trenger du en bærekraftsprofil?

I dag finner vi begrepene bærekraft og FNs bærekrafts mål omtalt i visjonen til flere virksomheter. I tillegg til at investorer krever det, kunder forventer det og det ligger krav om det når man søker nye anbud, ligger det mange muligheter, lønnsomhet og konkurransefortrinn i det å jobbe med bærekraft. Blant annet er gevinstene fra grønn vekst-strategier beregnet til cirka 6000 milliarder dollar hvert år frem til 2030.

No

Pages