Kurs & seminarer

Med Qualisofts kurs får du den kompetansen du trenger for å aktivt delta i forbedringsarbeidet i din virksomhet. Velkomment til kurs!

Se våre bedriftsinterne kurs
Innspilte webinarer

Digital erfaringsoverføring: Bruk av helhetlig styringssystem i offentlig sektor

Miljødirektoratet - Jens Thomas Bjerkek, Virksomhetsarkitekt Jens Thomas Bjerkek vil snakke om hvordan Miljødirektoratet har satt opp og bruker sitt styringssystem, og vi får bli med på kulturreisen de har vært gjennom de to siste årene med et innblikk i hvordan det har gått med implementeringen av Miljødirektoratet sitt styringssystem. Direktoratet for Byggkvalitet - André Stjernen, Seniorrådgiver Virksomhetsstyring Hvordan får man kontroll på all intern kompetanse i virksomheten, og hvordan drive med strategisk kompetanseutvikling av virksomheten? DiBK bruker sitt styringssystem på en litt annen måte enn de fleste. Få innsikt i hvordan DiBK har satt opp sitt styringssystem og hvordan de bruker det til å holde oversikt over kompetanse og kompetansenivå blant sine ansatte. I tillegg vil André Stjernen fortelle om hvordan de plukket fra hverandre den dokumentbaserte modelleringsstandarden og lagde klikkbar digitale versjoner i styringssystemet, pågående arbeid med å lage oversikt over sammenhenger og koblinger i styringssystemet, og hvordan de kommuniserer arbeidet med styringssystemet internt. Qualisoft - Andreas Richter, Principal Enterprise Architect Hvordan kan styringssystemet bidra til et helhetlig syn på det vi egentlig leverer? Hvordan kan man utnytte eksisterende informasjon i virksomheten for å finne nye og innovative løsninger? Hvordan skal man sikre rett fokus og effektiv bruk av ressurser når verden er i stadig endring? Andreas Richter, Principal Enterprise Architect i Qualisoft, viser hvordan eksisterende styrings- og kvalitetssystemer kan utgjøre en stor forskjell i digitaliserings- og innovasjonsarbeidet ved å enkelt ta i bruk nye perspektiv i QualiWare.

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022