Bygg grunnlaget for innovasjon gjennom en god operasjonell ryggrad

Konsulentselskapet Qualisoft har i en årrekke hjulpet virksomheter med å få full oversikt i virksomheten, ved å visualisere hvordan strategi, prosesser, teknologi og andre elementer henger sammen. Dette gjør de med én helhetlig løsning for virksomhetsstyring.

 

Lars Hyggen

No

Sider