No

QualiWare er et fleksibelt verktøy som støtter internasjonale metoder og notasjoner for virksomhetsmodellering.

Med QualiWare får du en totaloversikt over virksomhetens nåtids- og fremtidsbilde.

Applikasjons- og informasjonsforvaltning

Mange av våre kunder opplever at forretningsdelen i virksomheten trenger bedre forståelse for hvordan IT-applikasjoner støtter opp om prosessene, som er det verdiskapende arbeidet i bedriften. Mange har også et ønske om å vurdere om IT-porteføljen er optimal og om endringer i prosesser eller andre forhold krever endringer på IT-siden.

Våre kunder oppnår bedre oversikt over hva slags informasjon og hvilke applikasjoner de har, hvor de ulike applikasjonene benyttes og hva de er integrert med. Slik blir du i stand til å sanere de riktige systemene, skape bedre integrasjoner og totalt sett få en mer effektiv IT-drift.

Fra 2003 til 2005 hjalp vi Statoil med å sanere bort 500 applikasjoner som sparte dem for 60 millioner kroner i årlige lisenser og vedlikeholdsutgifter.

Intelligent business

I motsetning til mange andre leverandører tilbyr vi en moderne, integrert applikasjon der all virksomhetsinformasjon er tilgjengelig i ett repository.

Relevant informasjon:

komplette rådgivningsspekter innen prosessorientert virksomhetsstyring
Produktbrosjyrer og teknisk dokumentasjon
Bli en ressurs i din organisasjon – meld deg på kurs
Bli bedre kjent med programvaren hos QualiWare.com

Gjennomfør raskere og mer proaktiv utvikling av hele virksomheten slik at den gjeldende strategien kan gjennomføres og målene nås.

Terje Haugland
Virksomhets- og IT-arkitektur
Gjennomfør raskere og mer proaktiv utvikling av hele virksomheten slik at den gjeldende strategien kan gjennomføres og målene nås.
Wualisoft Virksomhetsarkitektur

Sider