No

Mange av aktivitetene som er beskrevet i Kvalitetssystemer er i ferd med å bli overtatt av digitale og fysiske roboter. Kvalitetssystemet, i revitalisert form, blir viktigere enn noen gang, og må inkludere og ta ansvar for disse elementene.

26. januar 2018

Qualisofts webinar-serie

Velkommen til Qualisofts første webinar i en serie om fremtidens styringssystemer. I dette webinaret går vi gjennom noen av de endringene som i dag preger mange kvalitets- og styringssystemer. Vi ser også nærmere på hva du kan gjøre for å løfte et reaktivt styringssystem til å ble et verktøy som lukker gapet mellom strategi og utførelse og som dermed bidrar til beslutningsstøtte.

“As-is” kvalitetssystemerblir fort “has-been”.

Mange kvalitetssystem er dessverre ganske reaktive. Virksomheter dokumenter “as-is”, men med dagens raske endringstakt blir “as-is” fort “has-been”.

Nye forretningsmodeller etableres og implementeres, roboter inntar prosessene, uten at dokumentasjon i kvalitetssystemet oppdateres eller tilpasses.

Etter dette webinaret vil du være i stand til å fange opp de digitale initiativene, innovasjonen og kundenes forventninger, og gjør kvalitetssystemet om til et virkelig styringssystem for positive endringer.

"Change is the law of life and those who look only to
the past or present are certain to miss the future"

- John F. Kennedy

Se inn i fremtiden

Brukt riktig kan kvalitetssystemene løftes til å bli et forretningskritisk verktøy som lukker gapet mellom strategi og utførelse.

Med QualiWare får du et verktøy som har sporbarhet fra strategi til utførelse, fra innovasjon til digitalisering. Du får total bildet over hvordan alt henger sammen, både i fortid, nåtid og i fremtiden.

Slutt å styre etter bakspeilet – se inn i fremtiden med QualiWare.

26. januar 2018.
Pålogging til påmeldte sendes som møteinkallelse ved en senere dato. 

Gratis
09.00 - 09.30
Webinar

Det reaktive kvalitetssystemet er i ferd med å bli helt akterutseilt. Gratis webinar om fremtidens styringssystemer. Del 1 av 5

Agenda