No

Endringstakten blir stadig raskere, noe som fører til at også virksomheters strategier stadig endres og justeres. Dette får flere uheldige konsekvenser, blant annet ansatte som ikke forstår eller er oppdatert på strategien, samt feilkjørte prosjekter.

9. februar 2018. 

Qualisofts webinar-serie

Velkommen til Qualisofts webinarer om fremtidens styringssystemer. I dette, webinar nr. 3, vil du lære mer om Business Capability Model. Blant annet hvordan du kan uttrykke strategien gjennom capabilities og hvordan disse henger sammen med resten av strukturen. 

Hva skal vi være gode på?

De fleste virksomheter har en visjon og misjon. Til og med mål og kpi’er er implementert. Likevel opplever mange at det er et gap fra strategi til utførelse, og ansatte melder at de ikke forstår strategien.

Det som mangler er et tydelig «hva» og «hvor bra».

Ta styringen over gapet og beskriv HVA virksomheten skal være god på, og vær tydelig på hvor god (eller dårlig!) man er i dag og hvor god man skal bli. Dette gjøres gjennom forretningskapabiliteter. Da finner dere ut hva som må til for å bli bedre, og det er mye enklere å kommunisere til alle ansatte i et språk alle forstår.

  • Kvalitetssystemet må kreve sin plass og bli et virkelig styringssystem for positive endringer som støtter strategien.
  • Ta kvalitetssystemet ut av blindgata, gjør det til et styringssystem for kontrollerte og fremtidsrettede endringer.
    Du sørger samtidig for at gapet mellom strategi og utførelse endelig kan lukkes.

9. februar 2018
Link til webinar sendes deltakere noen dager i forkant av webinaret. 

Gratis
09.00 - 09.30
Webinar

Hvordan uttrykke strategien gjennom capabilities? Og hvordan capabilities henger sammen med resten av strukturen. Del 3 av 5.

Terje Haugland

Agenda