Tre ledige stillinger i Qualisoft

Til vårt Oslo-kontor er vi på jakt etter senior business consultant, business consultant og junior løsningsarkitekt. Vil du jobbe med vår kundeportefølje som inkluderer 170 virksomheter bedrifter innen blant annet helse, finans, olje & gass, produksjon og næringsmiddel?

Vi skal forsterke vårt team i Oslo, og er derfor på utkikk etter dyktige konsulenter for tiltredelse over sommeren. Vi trenger deg som kan bistå våre mange og spennende kunder, hovedsakelig i Oslo-området. Du må likevel være åpen for å kunne arbeide i perioder andre steder i Norge, og kanskje også i Europa.

Senior Business Consultant:

 • Forretningsrådgivning på alle organisatoriske nivå
 • Utføre et bredt spekter av tjenester innen virksomhetsstyring i tett samarbeid med kunde
 • Etablering og implementering av prosessorientert styringssystem, inklusivt GRC (Governance, Risk & Compliance)
 • Etablere og definere virksomhetens modenhetsreise med tanke på nye forretningsmodeller (innovasjon, digitalisering, robotics, disrupsjon, Enterprise Design, customer journey mapping, business model canvas) Herunder bidra til å sette oppdragsgiver i et holistisk perspektiv hvor også kundens kunder, partnere, leverandører, konkurrenter og andre interessenter inngår
 • Prosjektledelse og sikring av leveranser i henhold til avtale
 • Etablering og implementering av QualiWare styringssystem hos kunde
 • Utføre et bredt spekter av tjenester innen virksomhetsstyring i tett samarbeid med kunde
 • Prosjektledelse og sikring av leveranser i henhold til avtale

Aktuelle kandidater har høyere relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå, minimum 3 års erfaring som konsulent og erfaring med prosjektarbeid/-ledelse. 

>> Mer informasjon om stillingen (LinkedIn) 

Business Consultant

 • Forretningsrådgivning på alle organisatoriske nivå
 • Utføre et bredt spekter av tjenester innen virksomhetsstyring i tett samarbeid med kunde
 • Etablering og implementering av prosessorientert styringssystem, inklusivt GRC (Governance, Risk & Compliance)
 • Etablere og definere virksomhetens modenhetsreise med tanke på nye forretningsmodeller (innovasjon, digitalisering, robotics, disrupsjon, Enterprise Design, customer journey mapping, business model canvas) Herunder bidra til å sette oppdragsgiver i et holistisk perspektiv hvor også kundens kunder, partnere, leverandører, konkurrenter og andre interessenter inngår
 • Prosjektledelse og sikring av leveranser i henhold til avtale

>> Mer informasjon om stillingen

Junior løsningsarkitekt

 • Ansvar for dialog med kunder med tanke på spesifisering av tekniske løsninger (eksempelvis web- og integrasjonsløsninger)
 • Utforming av kravspesifikasjoner og tekniske løsninger
 • Arbeid med QualiWare baserte løsninger knyttet til virksomhetsstyring (enterprise architecture, prosess, applikasjon, risiko, mål og KPIer, forbedring og avvik, revisjon)
 • Oversette forretningsbehov til teknisk løsningsbeskrivelse
 • Kvalitetssikre og teste tekniske løsninger utformet av utviklere
 • Presentere løsningsmuligheter i salgsmøter

Aktuelle kandidater har høyere IT-utdanning på universitets-/høyskolenivå, kjennskap og interesse for teknisk arkitektur for servere, databaser, brannmur, infrastruktur etc. samt forståelse og interesse for programmering (HTML, CSS, Javascript, C#, SQL o.l.)

>> Mer informasjon om stillingen

Kontakt HR manager Grethe Thomassen ved spørsmål om stillingen

Grethe Thomassen
+47 922 89 398
grete.thomassen@qualisoft.no 

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018