Hva skal til for å få prosesseierskap til å virkelig fungere?

Prosesseierrollen er viktig, men krevende. En internasjonal ekspertstudie gir svar på hva som skal til for å få prosesseierskap til å fungere i virksomheten.

Rollen som prosesseier er blitt beskrevet med ord som lederentreprenørendringsagentforhandler og politiker. Prosesseier har viktige lederoppgaver med hensyn på fastsettelse av mål og oppfølging av disse, og på å motivere prosessmedarbeidere til å jobbe sammen for å nå målene.

Kjersti Berg Danilova ved NHH har utført en internasjonal ekspertstudie med høyt kvalifiserte forskere og praktikere fra totalt 23 land over 5 kontinenter. Der finner hun ni punkter som må til for å få godt prosesseierskap. 

Les hele artikkelen på NHHs Prosessledelsesblogg

 

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018