Four Business Models for the Digital Age

Veivalg

Digitaliseringen som nå skjer åpner for helt nye spektre av muligheter til å skape verdier. Men hvordan kan din virksomhet navigere seg gjennom denne nye verdenen?

Peter Weill og Stephanie Woerner tilby noen nyttig innsikt i sin artikkel "Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem».

Bedrifter i alle bransjer har muligheter langs to viktige dimensjoner:

  1. kunnskap om sluttkunden
  2. Forretningsmodell (bredden i produkt- og tjenestetilbud).

Disse to dimensjonene kombineres for å danne fire forretningsmodeller for å skape verdier

  • Leverandører
  • Multikanals bedrifter
  • Modulære produsenter
  • Drivere av økosystemer

Denne artikkelen tilbyr innsikten og kan gi ledere en fyldigere forståelse av landskapet de står ansikt til ansikt overfor nå. 

 

Kilde: John Sviokla, Strategy+Business

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018