Den digitale kompetansen du trenger i styret

Operasjonell erfaring er viktig, men det stilles stadig sterker krav til digital kompetanse. Også i styrerommet.

Begrepet «digital transformasjon» ble først brukt om store, tradisjonelle organisasjoner som sliter eller eksperimenterer i en stadig mer digital økonomi. Men ekte digital transformasjon krever mye mer.

- Når vi overgår til hybridfasen av transformasjon, hvor digitale bedrifter kjøper opp tradisjonelle virksomheter, og tradisjonelle virksomheter reorganiseres ende-til-ende, bør alle leder bli mer digitalt bevisste. Det skriver Tuck Rickards og Rhys Grossman i HBR-artikkelen “The Board Directors You Need for a Digital Transformation”.

Richards og Grossman har gjennom de siste fem årene sett stadig flere digital roller innta styrerommene, og dette er de rollene de ser oftest:

  • Digital thinker
  • Digital disruptor
  • Digital leader
  • Digital transformer

Selv om det fortsatt er behov for "Digital disruptors" på styrenivå, oppfordrer artikkelforfatterne til å utnevne ledere fra den fjerde kategorien – "Digital transformers".

- As companies now look to incorporate their early digital investments into a more systematic, data-driven, end-to-end strategy, their leadership needs have evolved. Rather than placing an emphasis on disruptive forces, boards are increasingly seeking directors who bring operational capabilities and who could guide the re-engineering of the entire organization.

- Digital transformation needs to be wholesale. Digital innovation needs to permeate and recast every aspect of the business and the board. Companies that do so will thrive in the new world, and those that do not, sooner or later, will fail.

Les hele artikkelen i Harvard Business Review

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018