Prinsipper for Business Process Management (BPTA 101) Oslo - 1 dag

BPTA101 – Kurset tar for seg alle prinsipper og begreper du må kunne for å forvandle din virksomhet fra en tradisjonell funksjonell organisasjon til en prosessorientert virksomhet.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00

Tema og agenda

Et frittstående dagskurs, som også kan fungere som første dag av en fullstendig BPM-sertifisering.

Dette kurset kan tas separat, men er også startkurset for de som ønsker å få en BPM-sertifisering.

Kurset gir en oversikt over og diskusjon av prinsipper, begreper og teknikker som kreves for å forvandle din virksomhet fra en tradisjonell, funksjonell organisasjon til en prosessorientert organisasjon.

Kurset introduserer en systematisk tilnærming og omfattende metodikk for planlegging, overvåking, måling og håndtering av bedriftens forretningsprosesser. Det tar også for seg hvordan du går frem for ved omstruktureringer og forbedring av spesifikke prosesser.

Skandinavias eneste BPTrends Partner

Qualisoft er Skandinavias eneste partner for det internasjonalt anerkjente kompetansesenteret BPTrends Associates, og dette kurset bruker deres metodikk.

Les mer om sertifisering av BPTrends Associates

Hvem bør delta:

Denne introduksjonen til BPM er et must for alle som er interessert i forbedring av forretningsprosesser. Kurset er designet for bedriftsledere, forretningsanalytikere og utøveres som er involvert i prosessbasert endring.

Dette kurset er grunnlaget for alle andre kurs i BPM pensum, da det etablerer en metode, et felles språk, og en basis for alle andre kurs i læreplanen.

Hva du lærer:

 • De viktigste hensyn i en prosessbasert tilnærming til prosessrelatert endringsledelse
 • De strategiske, taktiske og operasjonelle hensyn i et helhetlig BPM-rammeverk
 • Hvordan planlegge for aksept og gjennomføring på tvers av din organisasjon

Hva du oppnår:

 • Forstå verdien og nytten av business process management
 • Forstå prinsippene for business process management og hvordan du bruker dem
 • Forstå BPMs beste praksis og metoder
 • Forstå de respektive rollene til endringsledelse, prosessarkitektur, prosessanalyse, prosess redesign, prosessforbedring, prosessautomasjon, og organisasjonsdesign
 • Forstå grunnleggende BPM-ledelse og måleteknikk

 

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00

Instruktør: Anna Eiken Stangeland

Anna Eiken Stangeland, Qualisoft

Flere arrangementer:

  Putting process at the center of business management.
  2-Day Training Course - Presented by Roger Tregear & QualiWare

 • Sted: Farum, Denmark
 • Dato:
 • Link

  How to deal with disruption and change in the oil and gas industry?

 • Sted: Stavanger
 • Dato:
 • Klokken: 09:00 - 16:30
 • Link

  Med denne sertifiseringen får du alle prinsipper og konsepter nødvendig for å transformere din virksomhet fra en tradisjonell, funksjonell organisasjon til en prosessorientert virksomhet.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00
 • Link

  BPTA101 – Kurset tar for seg alle prinsipper og begreper du må kunne for å forvandle din virksomhet fra en tradisjonell funksjonell organisasjon til en prosessorientert virksomhet.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00
 • Link

  Velkommen til et komplett 40 timers kurs over 5 dager som gir deg innsikt i strategiske, taktiske og operasjonelle vurderinger som inngår i et helhetlig rammeverk for prosessledelse.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00
 • Link

  Et frittstående dagskurs, som også kan fungere som første dag av en fullstendig BPM-sertifisering.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00
 • Link

  Et frittstående dagskurs, som også kan fungere som første dag av en fullstendig BPM-sertifisering.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 17.00
 • Link

  The complete skillset you need to organize and document the relationships between organization strategy, value chains and key business processes or competencies. 

  October 17 - 20 2017 in Oslo

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 0900 - 1700
 • Link
qualisoft image

Positiv forandring

I Qualisoft har vi realisert gevinster for våre kunder siden 1994.

Gjennom årene har vi utviklet en unik kombinasjon av kompetanse, metode og verktøy som gjør at vi over 20 år senere fremdeles hjelper virksomheter med positiv endring og kontinuerlig forbedring.

Våre konsulenter Jobbe hos oss
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2017