Gratis seminar om fremtidens styringssystem. Møt Sykehusbygg!

Neste generasjon styringssystem – forvalter også de digitale initiativ både på strategisk og operasjonelt nivå.

 • Sted: Stavanger
 • Dato:
 • Klokken: 14.00 - 16.00

Agenda

Velkommen til et gratis ettermiddagsmøte med fokus på fremtidens styringssystem. Stikkord for dagen er informasjonssikkerhet, arkitektur, kundereiser, RPA og Business Eco System. 

1. Helhetlig styringssystem i Sykehusbygg

v/ Kenth Hårsaker, Spesialrådgiver Virksomhetsarkitektur, Sykehusbygg

Se hvordan strategimodeller med mål og tiltak, prosessmodeller, informasjonsarkitektur, informasjonssikkerhet, applikasjonslandskap og organisasjonsstruktur er koblet sammen i en integrert arkitektur og en helhetlig løsning.

2. Neste generasjons styringssystem fra QualiWare

v/ Terje Haugland, Produktsjef Qualisoft

 • Nye/parallelle verdikjeder som dekker både leverandører, partnere egen virksomhet, kunden og kundens kunder
 • «Business Eco System» som i helikopterperspektiv viser hvordan egen organisasjon interagerer med omgivelsene (kunder, leverandører, partnere, konkurrenter, myndigheter etc)
 • Kundereiser hvor treffpunktene mellom kunde og egen organisasjon støttes (eller ikke) av prosesser og applikasjoner
 • RPA modeller og andre detaljerte prosessmodeller som utarbeides ifbm digitaliseringsinitiativ.

Sted:
Ipark, Arkivenes hus
Professor Olav Hanssensvei 7a
4021 Stavanger

Vel møtt!
 

Instruktør: Terje Haugland

Terje Haugland, Qualisoft

Flere arrangementer:

  Velkommen til en komplett 5-dagers sertifisering som gir deg innsikt i strategiske, taktiske og operasjonelle vurderinger som inngår i et helhetlig rammeverk for prosessledelse.

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 09.00 - 16.00
 • Link

  Velkommen til en komplett 5-dagers sertifisering som gir deg innsikt i strategiske, taktiske og operasjonelle vurderinger som inngår i et helhetlig rammeverk for prosessledelse.

 • Sted: Stavanger
 • Dato:
 • Klokken: 0900 - 1600
 • Link

  Velkommen til et gratis ettermiddagsmøte med fokus på fremtidens styringssystem. Stikkord for dagen er informasjonssikkerhet, arkitektur, kundereiser, RPA og Business Eco System. 

 • Sted: Stavanger
 • Dato:
 • Klokken: 14.00 - 16.00
 • Link
qualisoft image

Positiv forandring

I Qualisoft har vi realisert gevinster for våre kunder siden 1994.

Gjennom årene har vi utviklet en unik kombinasjon av kompetanse, metode og verktøy som gjør at vi over 20 år senere fremdeles hjelper virksomheter med positiv endring og kontinuerlig forbedring.

Våre konsulenter Jobbe hos oss

Referert Ansatt produktsider

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2019