No

Dette kurset kan tas separat, men er også startkurset for de som ønsker å få en BPM-sertifisering.

Kurset gir en oversikt over og diskusjon av prinsipper, begreper og teknikker som kreves for å forvandle din virksomhet fra en tradisjonell, funksjonell organisasjon til en prosessorientert organisasjon.

Kurset introduserer en systematisk tilnærming og omfattende metodikk for planlegging, overvåking, måling og håndtering av bedriftens forretningsprosesser. Det tar også for seg hvordan du går frem for ved omstruktureringer og forbedring av spesifikke prosesser.

Skandinavias eneste BPTrends Partner

Qualisoft er Skandinavias eneste partner for det internasjonalt anerkjente kompetansesenteret BPTrends Associates, og dette kurset bruker deres metodikk.

Les mer om sertifisering av BPTrends Associates

Hvem bør delta:

Denne introduksjonen til BPM er et must for alle som er interessert i forbedring av forretningsprosesser. Kurset er designet for bedriftsledere, forretningsanalytikere og utøveres som er involvert i prosessbasert endring.

Dette kurset er grunnlaget for alle andre kurs i BPM pensum, da det etablerer en metode, et felles språk, og en basis for alle andre kurs i læreplanen.

Hva du lærer:

  • De viktigste hensyn i en prosessbasert tilnærming til prosessrelatert endringsledelse
  • De strategiske, taktiske og operasjonelle hensyn i et helhetlig BPM-rammeverk
  • Hvordan planlegge for aksept og gjennomføring på tvers av din organisasjon

Hva du oppnår:

  • Forstå verdien og nytten av business process management
  • Forstå prinsippene for business process management og hvordan du bruker dem
  • Forstå BPMs beste praksis og metoder
  • Forstå de respektive rollene til endringsledelse, prosessarkitektur, prosessanalyse, prosess redesign, prosessforbedring, prosessautomasjon, og organisasjonsdesign
  • Forstå grunnleggende BPM-ledelse og måleteknikk

 

6000,-
09.00 - 17.00
Oslo

BPTA101 – Kurset tar for seg alle prinsipper og begreper du må kunne for å forvandle din virksomhet fra en tradisjonell funksjonell organisasjon til en prosessorientert virksomhet.

Anna Eiken Stangeland

Tema og agenda