No

GDPR kan bli ett av dine viktigste verktøy for innovasjon og nyskaping.

Vi viser deg hvordan.

Brukere av QualiWare har FAST TRACK til GDPR-compliance

Den nye versjonen av QualiWare har brukervennlig innebygget GDPR-funksjonalitet «out-of-the-box».

 • Full støtte for alle ISO-standarder.
 • Fullt overblikk over roller, ansvar, prosesser og applikasjoner, samt deres relasjoner til hverandre.
 • Viser deg prosessene og risiko som forenkler ivaretakelse av personvernet.
 • Setter avvikshåndteringen i system og gir oversikt og orden i IT-systemer og -rutiner.
 • Gir deg merverdi av GDPR-arbeidet.

5 trinn for raskere GDPR-samsvar

Qualisoft har gjennomført flere GDPR prosjekter, og vet hvilke artikler som gir de største risikoene, og hvor de største utfordringene er for din bedrift. Det har blant annet resultert i vår utprøvde 5-trinns metode for å sikre samsvar med den kommende EU-loven.

gdpr-folder-forside.jpg

 1. Definer kontekst:
  Hva er markedssituasjonen og hvem er kundene dine?
  Dette gir føringer for prioritering av krav.
 2. Identifiser krav:
  Forstå hvordan kravene fra GDPR treffer forretningen og IT i din virksomhet.
 3. Planlegg:
  Ikke finn opp hjulet på nytt. Bruk eksisterende informasjon i styringssystemet. IKKE lag et nytt Excel-system, du har allerede mye av det som trengs i styringssystemet.
 4. Utfør GAP-analyse:
  Den pålagte impact-analysen skal vise hvor godt din virksomhet håndterer de dokumenterte prosessene, prosedyrene og kravene. Hva er risikoen ved ikke å være i samsvar?
 5. Lag tiltaksliste:
  Hva må du gjøre og hvor skal du dokumentere arbeidet ditt? Hvilke prosesser må du endre, hvilke record-sentre må du opprette og hvordan setter du dette sammen?

 

Hvorfor Qualisoft

Slik vi ser det finnes det to veier å gå for å være forberedt på den nye personvernforordningen. Den ene er tidkrevende og kostbar - den andre både rimeligere og raskere.

Mange av de store konsulenthusene begynner gjerne med prosessene, aktivitetene og rollene. Det er svært tidkrevende og krever mye av organisasjonen.

Qualisoft har god erfaring med å begynne med applikasjonene og informasjonsflyten. Deretter ser vi hvordan dette spiller inn på prosessene. Det tar til sammenligning mye mindre tid, krever minimalt av organisasjonen og gjør det enklere å dokumentere samsvar med forordningen.

Hvorfor QualiWare?

Det finnes en rekke små, isolerte og enkle leverandører av kvalitetssystemer. De dokumenterer as-is. QualiWare er et levende system som ivaretar de stadig endrede kravene i GDPR. Det bygger grunnmuren for din videre digitalisering og effektivisering i en integrert løsning.

BEYOND COMPLIANCE

Vi er overbevist om at virksomheter som tidlig er i samsvar med GDPR-forordningen kommer til å oppnå en rekke fordeler.

Oppdaterte prosesser og en organisasjon som er bedre på risikostyring og internkontroll gir bedre styring og forutsetninger for å ta smarte beslutninger. Alt samlet og oppdatert i QualiWare.

Starter du ryddejobben nå vil fremtiden se lysere ut.

Fra samsvar til konkurransefortrinn

Ta kontakt med James Bell Ocampo om du har noen spørsmål rundt GDPR. 
 

Qualisoft har en egenutviklet og utprøvd metode for å sikre samsvar med Personvernloven slik at det enkelt dokumenteres i QualiWare, på en måte som gir deg, dine sluttbrukere og revisorer full oversikt.

FAST TRACK til GDPR-compliance

Pages